19320610 - En kyrkklocka för 286 kr.

En kyrkklocka för 286 kr.

Vid auktion i dag på den Klingwallska gården vid Smedjegatan utbjöds bl. a. en kyrkklocka med c:a 3-4 decimeters diameter och en höjd om c:a 4 dm. Den har enligt uppgift en gång i tiden låtit sina toner ljuda från Elinghems numera öde kyrka i Hangvars socken och har sedan dess vandrat i flera händer. Klockan, vars senaste ägare varit dir. E. Wahlgren. är av brons och silver och dess klang är utomordentligt ren och välljudande. Den inropades av kyrkoherde F. Muckenhirn i Eksta för 286 kr., men auktionisten. hr Karl Jacobsson, har emellertid förbehållit sig prövningsrätt.
På klockan finnes bl. a. en latinsk inskrift och namnet Tycho de Brahe. och den är daterad år 1783.Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 juni 1932
N:r 132