19320610 - Olämplig som polisman.

Olämplig som polisman.

K. m:t har lämnat utan åtgärd av en person i Vall gjord ansökan om åldersdispens för inträde i polisskolans lägre kurs.
Man hänvisar till att vederbörande polischef icke ansett honom lämplig som polisman. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 juni 1932
N:r 132