19320610 - Visby stadsmissions söndagsskola

Visby stadsmissions söndagsskola

hade i går sin sedvanliga sommarutfärd som avslutning på söndagsskolans vårtermin.
Kl. halv 2 e. m. skedde avresan från Västerhejdebanans station med Fridtorps barnhem som mål. Från stationen tågade barnen med svenska flaggor i teten ned till barnhemmet, där pastor Th. Aberg hälsade samtliga barn och äldre uppgående till omkring 200 personer välomna. Sedan en sång sjungits, talade v. pastor Isberg, Stenkumla, över ämnet »Den gode herden». Därefter lingo barnen roa sig med ringlekar och bollspel under ledning av kand. Folke Thuresson. Den materiella välfägnaden som bjöds på bestod i kaffe med dopp. som intogs i barnhemmets vackra trädgård, och innan uppbrottet lingo barnen karameller samt var sin söndagsakoltidning. Efter några unisont sjungna sånger avslutades denna allt igenom trevliga och av härligt sommarväder gynnade barnfest. Aterresan till staden skedde kl. halv 7 e. m. med extratåg.Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 juni 1932
N:r 132