19320610 - Landsbygden. Väte.

Landsbygden.

VÄTE, 8 juni
Stödaktion. Vid i lördags hållet sammanträde med styrelsen förr Väte seckenförening av Bondeförbundet föredragas en skrivelse från »Landsbygdens intressenters förening u. p. a.», med anhållan om stöd för tidningsföretaget Landsbygden. i form av andelsteckning. Efter en stunds diskussion, varunder betonades, att det vore ett livsvillkor för förbundet, att dess tidningspress kunde upprättihållas och utvecklas, beslöt styrelsen att för sockenföreningen räkning teckna 5 andelar á 20 kr. i företaget.Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 juni 1932
N:r 132