19320610 - Fönsterborraren ej sinnessjuk.

Fönsterborraren ej sinnessjuk.
Prof. Olof Kinberg om O. E. Carlssons sinnesbeskaffenhet.

Oskar Emanuel Carlsson, »Det borrande X:et» kallad, (enligt protokoll även Socialist-Kalle) vilken  bekant häktades och rannsakades såsom misstänkt för diverse »fönsterborrningsaffärer» såväl i Visby som på Gotlands landsbygd — man torde erinra sig inbrottsstölderna i konsumtionsföreningens lokaler vid St. Torget och Adelsgatan natten till den 8 sistlidna december samt de liknande brotten I Hangvar den 25 nov. och i Slite den 5 dec. — har nu översänts från centralfängelset på Långholmen till kronohäktet härstädes, dit han beledsagad av en fångvaktare anlände i går. Som bekant begärde rådhusrätten i Visby undersökning av den häktades sinnestillstånd och han intogs den 9 februari på Långholmens sinnessjukavdelning för undersökning. I det utlåtande om Carlssons sinnesbeskaffenhet, som sinnassjukläkaren vid Långholmen, professor Olof Kinberg, avgivit, heter det:
att den för stöld häktade O. E. Carlsson är en amoralisk och paranoid individ,
att han är farlig för andras egendom,
att han icke är i önskvärd riktning påverkbar genom straff samt
att han icke är i behov av hospitalsvård.
Prof. Kinberg framhåller därjämte bl. a., att om C. efter ett nytt straff utsläppes, utan att särskilda sociala hjälpåtgärder vidtagits för hontom, så kommer han säkerligen att förr eller senare återfalla i brott. Emellertid finns det i hans konstitution en faktor, som, under gynnsamma omständigheter, torde kunnra ändra hans sociala prognos. Han är nämligen icke arbetsskygg, utan sysselsätter sig gärna. Det är sålunda möjligt, påpekar prof. Kinberg, att om Carlsson efter nåra års vistelse a abnormanstalt villkorligt utskrives och placeras i lämplig miljö med tillsyn och övervakning samt med hotet att vid misskötsel bli återtagen till anstalten och kvarhållen där för all framtid, så skulle det kanske finnas möjligheter för honom att framgent avhålla sig från brott.
Carlsson är, som tidigare nämts, född 1884 i Stockholm och ogift.Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 juni 1932
N:r 132