19320611 - Exekutiva auktioner

Exekutiva auktioner

förrättas tisdagen den 14 juni 1932:
kl. 11 f. m. stadsfogdekontoret för försäljning av 4 st. golvlampor; och
kl. 12 m. hos f. handlanden Birger Cederlund å Lilla Adolfsberg för försäljning av 1 st. radioapparat, 1 bokskåp och 1 rökbord.
Visby i stadsfogdekontoret den 10 juni 1932.
K. Widin.Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 juni 1932
N:r 133