19320611 - Auktion i Fårösund.

Auktion i Fårösund.

Genom offentlig auktion som förrättas lördagen denn 18 dennes kl. 10 f. m. hos handl. Stengård å Fårösund försäljes: glas, porslin, kokkärl, dam- och barnskodon, koftor, klänningar, barnkläder, hattar, damunderkläder, strumpor, tygstuvar, dukar, gardiner m. m.
För annan persons räkning säljes samtidigt en del möbler.
Äganderätten till inropad vara förbehålles tills varan är till fullo betald. Betalningsanstånd för godkände inropare till 1 nov. d. å.
Auktionsförrättaren.Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 juni 1932
N:r 133