19320611 - Genom exekutiv auktion,

Genom exekutiv auktion,

som inför Överexekutor här å rådhuset förrättas onsdagen den 29 nästa juni klockan 2 e. m., kommer att till försäljning utbjudas den för hovslagaren Ivar Söderberg och hans hustru Edit Söderberg lagfarna stadsägan n:r 506 om 11,810 kvadratmeter.
A fastigheten äro uppförda följande byggnader:
1:o) boningshus av trä under papptak, innehållande ett rum med kök samt vind;
2:o) avträdeshus av trä under papptak.
Fastigheten, som är bevillningstaxerad till 1,500 kronor och brandförsäkrad för 5,000 kronor, har saluvärderats till 3,000 kronor.
Den, som har fordran, varför egendomen häftar, eller för vilken han elrest äger njuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bär vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby rådhus den 21 maj 1932.
Överexekutor.Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 juni 1932
N:r 133