19320613 - Levede mejeriaktiebolag

Levede mejeriaktiebolag

hade i lördags extra bolagsstämma, varvid hr Anton Lingström, Leives, utsågs till ordförande, kassör ich verkställande direktör eftar framlidne J. Edv. Dahlgren. I stället invaldes i styrelsen hr Aeselm Dahlgren, Bondarve, och till suppleant för denne utsågs hr Arvid Melin, Alskute.Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 juni 1932
N:r 134