19320614 - Död. Tora Heijdenberg.

Min älskade dotter vår kära syster Tora Heijdenberg från Nyköping avled stilla i sitt föräldrahem i Slite i dag; djupt sörjd och i ljusaste minne bevarad av åldrig moder, syskon, syskonbarn, mångårig medhjälperska samt många vänner.
Slite den 11 juni 1932.
Amanda Heijdenberg.
Syskonen.
Ebba Rundström.

Jordfästningen äger rum i Othems
kyrka fredagen den 17 juni kl. 3 e. m.
Meddelas endast på detta sätt.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 juni 1932
N:r 135