19320614 - Död. Agnes Viktoria Hammargren.

Vår oförgätliga maka och moder Lärarinnan Agnes Viktoria Hammargren, f. Hermansson, insomnade stilla i dag efter ett långt men tåligt buret lidande, 58 år gammal; outsägligt sörjd och saknad och i ljusaste minne bevarad av oss, syskon, övrig släkt och många vänner.
Hugreifs i Gammelgarn den 13 juni 1932.
John Hammargren.
Olof, Britta, Åke.

Sv. ps. 490, v. 3.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 juni 1932
N:r 135