19320614 - Auktion i Fårösund.

Auktion i Fårösund.

Genom Offentlig auktion som förrättas lördagen den 18 dennes kl. 10 f. m. hos handl. Stengård å Fårösund försäljes: glas, porslin, lokkärl, dam- och barnskodon, koftor, klänningar, barnkläder, hattar, damunderkläder, strumpor, tygstuvar, dukar, gardiner m. m.
För annan persons räkning säljes samtkligt en del möbler.
Äganderätten till inropad vara förbehålles tills varan är till fullo bestal. Betalningsan.ståtnd för godkände inropare till 1 nov. d. å.
Auktionsförrättaren.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 juni 1932
N:r 135