19320614 - Tullverket.

Tullverket.

Tullvakten N. E. Engström i Kylley har hos generaltullstyrelsen anmält sig som sökande till en av fyra ledigförklarade tillsyningsmanstjänster vid centraltullkammaren i Stockholm. (H. B.)Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 juni 1932
N:r 135