jarnvagsstation-tingstade-60-talet.jpg

19320614 - Styrmansexamen

Styrmansexamen

avlades i lördags vid Kalmar navigationsskola av Karl Sune Hilding Nordström, Gammelgarn.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 juni 1932
N:r 135