19320614 - Dödsfall.

Dödsfall.

I går avled i sitt hem vid Hugreifs i Gammalgarn lärarinnan fru Agnes Hammargren, född Hermansson. i en ålder av 58 år. Den bortgångna, som under senare tiden lidit av en svårartad sjukdom, som gjorde henne oförmögen att under vårterminen sköta sin tjänst, var bördig från Östergötland samt har sedan ungdomen varit anställd som småskollärarinna i Gammelgarns församling.
Hon har dar gjort sig känd och omtyckt som en duktig lärarinna och var även intresserad för hemslöjdsarbete, särskilt knyppling, varav hon utfört en del arbeten för socknen kyrka. Vid sitt frånfälle sörjer hon närmast av make, lantbr. John Hammargren, samt trenne barn.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 juni 1932
N:r 135