19320615 - Död. Maria Amanda Siggelin.

Vår kära moder Maria Amanda Siggelin, född Olsson, avled lugnt och stilla idag efter ett långt men tåligt buret lidande, i sitt 88:de levnadsår; sörjd av oss, syskon, barnbarn, släkt och vänner samt Eksta Baptistförsamling.
Pejnarve i Levide den 14 juni 1932.
Barnen.

Psalmisten 549.

Saliga äro de som i Herranom dö.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 juni 1932
N:r 136