19320615 - Lastageplatsen särskild lägenhet.

Lastageplatsen särskild lägenhet.

Överlantmätaren Vidar Holmbäck i Visby hemställer hos kammarkollegium om upptagande i jordeboken av lastageplatsen vid Slite samhälle som en lägenhet av kronnatur. Vid nu pågående granskning av jordregistret för Othems socken har det framgått, att lastageplatsen antagligen bestått av mark av krononatur. Då jordeboken ej redovisar någon häremot svarande fastighet, synes den böra upptagas där såsom en för sig bestående lägenhet. (H. B.)Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 juni 1932
N:r 136