19320617 - Ogillade fjärdingsmansbesvär.

Ogillade fjärdingsmansbesvär.

K. m:t har ogillat av Levede kommun anförda besvär över, att länsstyrelsen förordnat fjärdingsmannen i Gerum Frank Ganström till fjärdingsman i Levede och Gerums socknars extra polisdistrikt.
K. m:t har likaledes ogillat av Follingbo och Akebäcks kommuner anförda besvär över länsstyrelsens beslut att förordna jordbruksarbetaren J. A. Hagvall. Folkedarve i Akebäck, till fjärdingsman i dessa båda socknars extra polisdistrikt. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 juni 1932
N:r 138