19320618 - Anstånd med skolhusombyggnader.

Anstånd med skolhusombyggnader.

K. m:t har medgivit Leveda församling ytterligare uppskov intill utgången av år 1938 med anordnarndet av särskild ingång till tjänstebestäderna vid Leveda skola.
K. m:t har medgivit Gammelgarns församling uppskav med anordnande av särskilia ingångar för tjänsteboställena för lärarinnorna i församlingen t. v. intill utgången av år 1936. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 juni 1932
N:r 139