19320618 - Ny fastighet.

Ny fastighet.

Överlantmätaren Vidar Holmbäck i Visby föreslår hos kammarkollegium benämningen Oudungs nr 2 på en genom sammanläggning av 5/64 mtl. Oudungs nr 1 litt I f och 2,6490 hektar från Stux 131 i Bunge socken nybildad fastighet, tillhörig hr Claes Eklund och hans hustru. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 juni 1932
N:r 139