19320618 - Professor Jonny Roosval

Professor Jonny Roosval

väntas anlända på söndagen till Gotland, där han skall besöka kyrkorna i Klinte, Fröjel, Ardre och Lye för att på ort och ställe granska förslagen till dessa kyrkors restaurering. (P)Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 juni 1932
N:r 139