19320618 - Folkskolorna.

Folkskolorna.

Till vikarierande folkskollärare i Alskog har skolrådet bland fyra sökande antagit folkskolläraren Paul Palmér, Karlshamn.
— På förslag till ordinarie folkskollärarinnetjänsten i När har skolrådet därstädes uppfört lärarinnorna Vera Nilsson, Alsberg, Anna Elg, Stora Tuna, och Arvida Jönsson, Holmby.Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 juni 1932
N:r 139