19320618 - Förlovning

Förlovning

har tillkännagivits mellan lantbrukaren Arthur Johansson, Bäckstäde i Sanda, och fröken Bertha Olsson, dotter till fanjunkaren J. F. Olsson, Gervide i Sjonhem, och hans maka.Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 juni 1932
N:r 139