19320618 - Furubjers kvarn får tillbyggas.

Furubjers kvarn får tillbyggas.

Militärbefälhavaren på Gotland har av arméförvaltningeln bemyndigats att lämna arrendatorn av Furubjers kvarn i Tingstäde Karl Gabrielsson tillstånd att på egen bekostnad uppföra an tillbyggnad till kvarnen. (TT.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 juni 1932
N:r 139