19320618 - Landsbygden. Näs.

Landsbygden.

NÄS. 15 juni.
Examen har i dag hållits i folkskolan, vilken dagen till ära var vackert dekorerad. Högtidligheten upptog förhör i olika ämnen samt utställning av elevernas slöjdalster. Det hela avslöts med ett anslående tal av kontraktsprosten G. Kellström.Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 juni 1932
N:r 139