19320618 - Landsbygden. Havdhem.

Landsbygden. Havdhem.

HAVDHEM. 14 juni.
Konfirmation och första nattvardsgång ägde rum i kyrkan härstädes i lördags och söndags då årets nattvardsundervisning högtidligen avslöts. Undervisningen, som letts av kontraktsprosten G. Kellström. har pågått sedan medio av februari och räknat 12 deltagare, därav 5 från Havdhem. 6 från Näs och 1 från Hablingbo.Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 juni 1932
N:r 139