19320620 - Studieresa för fiskare.

Studieresa för fiskare.

Till deltagare i den av hushållningssällskapet anordnade studieresan ha efter förslag av fiskareförbundet uttagits följande anmälda fiskare: Valter Nilsson och Martin Ekström, Gnisvärd, Karl Hallander, När, Helge Pettersson, Skälsö, Helmer Larsson, Sanda, Herbert Frisk, Bläse, Anton Broman, Fårö, Herbert Johansson, Hallshuk och Axel Rydatröm, Lummelunda.
Resan är avsedd anträdas den 25 Dennes under ledning av fiskeriinstruktör T. Gustavsson och att taga en tid av åtta dagar. Därunder besökas några norrländska fiskelägen för studier i fiske, inläggning och rökning, varjämte uppmärksamhet skall ägnas avsättningsfrågor och fiskhandel bl. a. i Gävle och Stockholm.Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 juni 1932.
N:r 140