19320620 - Lantbrukstekniska förrättningar.

Lantbrukstekniska förrättningar.

Lantbruksstyrelsen har förordnat statens lantbruksingenjör G. Wadman i Visby att verkställa lantbrukstekniska förrättningar vid Slite i Othems socken och Nygranne m. fl. hemman i Halla socken. (H. B.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 juni 1932.
N:r 140