19320620 - Lysning

Lysning

har avkunnats fär fil. lic. Herbert Gustavsson i Uppsala och fröken Anne-Marie Höggren, dotter till folkskolläraren Aug. Höggren i Hejnum och hans maka, född Östergren.Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 juni 1932.
N:r 140