19320620 - Utländska sludenter campa i Visby nästa månad.

Utländska sludenter campa i Visby nästa månad.
De engelska gästerna ämna ge ett ruinspel.

Lund, 19 juni. (TT.) Enligt Lunds Dagblad kommer en tysk-engelskskandinavisk studentcamp att under tiden 17-24 juli hållas på Gotland. Antalet deltagare i lägrat kommer att begränsas till 15 tyskar, 15 engelsmän och 20 skandinaver. Dessutom beräknas ett antal framstående kulturpersonligheter lomma att närvara. Bland annat har från engelskt håll nämts John Masefveld och arkitekt Ei1i t samt från tyskt håll professorerna Rosenstock och Hans Feier.
Lägret blir förlagt till den av Gotlands turistförening särskilt ordnade platsen omedelbart utanför ringmuren vid Galgberget.
Programmet kommer att i huvudsak upptagas av debatter och gemensamma strövtåg på Gotland. Söndagen den 24 ämna de engelska studenterna ge ett ruinspel i Visby. Samma kväll sker avresan till Stockholm, där de engelska studenterna skola ge en föreställning på Skansen.Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 juni 1932.
N:r 140