19320620 - Landsbygden. Källunge.

Landsbygden.

KÄLLUNGE, 19 juni.
Midsommarfest anordnar Källunge J. U. F. under midsommaraftonen och midsommardagen efter ett omväxllandeprogram. Det blir givetvis majstång och lekar, men det finns också andra saker på programmet. Sålunda håller på midsommardagen landstingsmannen Rudolf Bolin i Alva ett hembygdsföredrag och dessutom kommer då den cykelkortege, som för någon tid sedan visades i Visby, att åter framföras. Ävenså förekomma båda dagarna teaterföreställningar av amatörer. Antagligen kommer festen att bli ett dragplåster för ungdomen i de kringliggande socknarna.Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 juni 1932.
N:r 140