19320621 - Höauktion vid Hämmungs Hellvi.

Höauktion vid Hämmungs Hellvi.

Lördagen den 25 juni kl. 3 e. m. låter hemmansägaren Karl Johansson genom auktion försälja cirka 4 tunnland höskörd i mindre lotter samt två goda mjölkkor. Betalningsanstånd för betrodda inropare till den 1 oktober 1932 eller vid anfordran.
Hellvi i juni.
Elias Nordgren.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 juni 1932.
N:r 141