19320621 - Upplåtelse av sågplats.

Upplåtelse av sågplats.

Domänstyrelsen har godkänt ett av jägmästaren i Gotlands revir träffat avtal om upplåtelse av sågplats å lönebostället 3/8 mtl krono Helvig annex nr 1 i Hellvi socken för tiden till den 1 oktober. (H. B.)Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 juni 1932.
N:r 141