19320621 - Ersättning för inbesparat virke.

Ersättning för inbesparat virke.

Domänstyrelsen har medgivit, att Fleringe församling må uppbära ersättning av skogsförsäljningsmedel med 230 kr. i ersättning för virke som inbesparats å ekogen till lönebostället 1/8 mtl krono Fleringe annex nr 1 genom att inköpt virke använts vid reparation av taket å kyrkan. (H. B.)Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 juni 1932.
N:r 141