angfartyget_drotten-1928.jpg

19320621 - Midsommarkonferens i Roma

Midsommarkonferens i Roma

I metodistförsamlingens park i Roma hålles den sedvanliga midsommarkonferensen, till vilken allt större skaror årligen möta upp. Bland deltagarve märkas distr.-förest. Aug. V. Norman och öns samtliga pastorer. Som synes av annons i dagens nummer möter buss vid tågen, varför även äldre personer kunna komma med. Kaffe och mjölk serveras.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 juni 1932.
N:r 141