19320621 - Genom exekutiv auktion,

Genom exekutiv auktion,

som idag förrättats å landskansliet härstädes, ha försålts tvenne Nils Matteus Jakobsons konkursbo tillhöriga fastigheter vid Aitheime i Buttle. Fastigheterna, som saluvärderats till resa. 6,500 och 2,500 kr., inropades av A.-B. Gotlands bank för 8,400 kr.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 juni 1932.
N:r 141