19320622 - Nya ogillade fjärdingsmannabesvär.

Nya ogillade fjärdingsmannabesvär.

K. m:t har ogillat av Vallstena, Källunge och Boge socknar samt förra fjärdingsmannen Norrby var för sig anförda besvär över länsstyrelsens i Visby beslut den 23 februari att förordna hemmansägaren Anders Johan Emil Andersson, Gute i Bäl, till extra fjärdingsman i Bäl, Boge, Hejnum, Källunge och Vallstena socknars polisdistrikt. (H. B.)Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 juni 1932.
N:r 142