19321119 - Statsbidrag till torrläggningsföretag.

Statsbidrag till torrläggningsföretag.

K. m:t har anvisat bidrag från statens avdikningsanslag med 8,550 kr. och lån från statens avdikningslånefond med 9,690 kr. till Norra Östergarns dikningsföretag i Östergarns och Gammalgarns socknar, resp. 7,500 och 9,240 kr. till Södra Östergarns dikningsföretag i samma socken samt resp. 5,790 och 5.760 kr. till Smitts—Tippsarve dikningsföretag i Hejda socken. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 november 1932
N:r 270