Visa # 
Rubrik Träffar
19320908 - Angående branden i Hellvi 88
19320908 - Bildefterskörd från Saxtorp. 92
19320908 - Död. Åke. 94
19320908 - Död. Kristina Sofia Persson. 91
19320908 - Fårösund får asfaltväg. 97
19320908 - Fårösunds norra gatt 107
19320908 - Flygplanskryssaren Gotlands utrustning 162
19320908 - Förhöjt statsbidrag till Rute kommun. 107
19320908 - Från hamnen. 111
19320908 - Gotland kartlägges från flygmaskin. 175
19320908 - Gotlands spelmansförbund 109
19320908 - Gotländska mynt i Kalmar. 96
19320908 - Kallbadhuset 109
19320908 - Klintehamn. 167
19320908 - Kungörelse. 103
19320908 - Landsbygden. Gerum. 107
19320908 - Landsbygden. Lye. 175
19320908 - Morgondagens Visbylopp. 179
19320908 - Motorcykeltävlingen i morgon. 105
19320908 - Passagerarelista. 175
19320908 - Rätt att lagra nitrolit. 107
19320908 - Stadsfullmäktige 108
19320908 - Temperatur och lufttryck 168
19320908 - Till repetitionsövning 107
19340801 - Burs 357
19340801 - De märkta fåglarna. 437
19340801 - Den gotländska stenåldersmänniskan. 467
19340801 - Död. Elvira Nilsson. 347
19340801 - Död. Märta Jakobsson. 359
19340801 - Effektivare kontroll över utlänningar. 335
19340801 - Extra dansafton på Snäckgärdsbaden 439
19340801 - Från hamnen. 431
19340801 - Högre allmänna läroverket. 333
19340801 - Jordfästning. Hilda Lindgren. 357
19340801 - Kronohäktet. 350
19340801 - Landsbygden. När. 481
19340801 - Landsbygden. Näs. 461
19340801 - Muren vid länsresidenset som beredskapsarbete. 355
19340801 - Passagerarelista. 507
19340801 - Prästerliga reseanslag. 329
19340801 - Ruinspelens tredje föreställning 333
19340801 - Sproge 345
19340801 - Starkt ökad inflyttning. 337
19340801 - Tack. Märta. 342
19340801 - Temperatur och lufttryck 464
19340801 - Vid båtens avgång 353
19340802 - Ångaren Aranda 418
19340802 - Anslag till möbler åt länsstyrelsen. 408
19340802 - Barnens dags tombola 366
19340802 - Död. John Vilhelm Jönsson 449
19340802 - Dödsfall. 383
19340802 - Får ej sluta skolan. 372
19340802 - Från hamnen. 374
19340802 - Hindenburg död. 445
19340802 - Idrott och sport. 362
19340802 - Kapten Ahrenberg 375
19340802 - Klintehamn. 366
19340802 - Kustflottan 423
19340802 - Landsbygden. Anga. 338
19340802 - Landsbygden. Grötlingbo. 363
19340802 - Landsbygden. Kräklingbo. 337
19340802 - MILITÄR KAMRATFEST PÅ GOTLAND. 458
19340802 - Passagerarelista. 385
19340802 - Prästerskapet. 460
19340802 - Rättegångssaker. 381
19340802 - Reservarbetet får utvidgas. 335
19340802 - Temperatur och lufttryck 367
19340802 - Till e. o. småskollärarinna 351
19340803 - Arbetslösheten i Visby minskar alltjämt. 331
19340803 - Auktion i Roma. 365
19340803 - Blizzards uppvisning på Snäckgärdsbaden 371
19340803 - Död. Anna Brita Tonberg. 390
19340803 - Död. Hilda Blomstrand. 346
19340803 - Död. Josefina Johansson. 372
19340803 - En bilvimpel, 324
19340803 - En raritet som fornsalen går miste om. 367
19340803 - Epidemirapporten. 331
19340803 - Ett ut markt tillfälle till utflykt 371
19340803 - Fastighets- o. lösöreauktion i Klinte. 366
19340803 - Från hamnen. 361
19340803 - Gotlands infanterikår. 320
19340803 - Gotlands travsällskap 364
19340803 - Läkarna. 329
19340803 - Landsbygden. Grötlingbo. 371
19340803 - Lösöreauktion i Lickershamn. 357
19340803 - Överläggningar om det nya sinnessjukhuset. 337
19340803 - Passagerarelista. 362
19340803 - Samfundets för hembygdsvård årsmöte 342
19340803 - Temperatur och lufttryck 356
19340804 - Anmälningstiden för de jubileumstävlingar i Varpa, 249
19340804 - Barnens Dag 209
19340804 - Barnensdagsvimplarna ett privatgeschäft. 240
19340804 - Burmeisterska Trädgårdens Restaurang. 384
19340804 - De medeltida stämningsstunderna i Helgeands ruin 252
19340804 - Död. Carolina Ronander. 375
19340804 - Död. Maria Anré. 396
19340804 - Död. Nils Christiansson. 404
19340804 - Död. Ture Gustaf Sjölund. 401
19340804 - Drunknad under kanotfärd. 259
19340804 - Exekutiva auktioner. 396
19340804 - Faderlösa barnen Dollfuss. 394
19340804 - Folkskolorna. 239
19340804 - Förlovning 190
19340804 - Förvaltningsbidrag till hushållntngssällskapet. 194
19340804 - Från hamnen. 241
19340804 - Genom exekutiv auktion 363
19340804 - Gotländskt arkiv 245
19340804 - Nära döden i Katträngen. 195
19340804 - Omläggning av yttertaket på Kräklingbo kyrka. 190
19340804 - Passagerarelista. 243
19340804 - Samfundet för hembygdsvård. 357
19340804 - Skadades till döda under värmepannan. 242
19340804 - Sparbankerna. 191
19340804 - Tékonsert i Burmeisterska trädgården 180
19340804 - Temperatur och lufttryck 174
19340804 - Uppskov med en lärarinnetjänsts tillsättande. 162
19340804 - Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. 164
19340804 - Vägarna. 239
19340806 - Arbetslösheten. 213
19340806 - Auktion vid Moos i Stenkyrka. 294
19340806 - Barnens dag 1934 293
19340806 - De borgerligas valförberedelser. 203
19340806 - Deltagande. BEDA LARSSON. 280
19340806 - Det stora Tannenbergsmonumentet 294
19340806 - Död. Alva Leonora Ekström. 329
19340806 - En hällkista 368
19340806 - En semesterfråga. 258
19340806 - Förlovning 255
19340806 - Från hamnen. 366
19340806 - I här fört handelsregister 361
19340806 - Idrott och sport. 380
19340806 - Ingen pantlånerörelse. 368
19340806 - Karlsö jakt- och djurskyddsförening 261
19340806 - Klintehamn. 361
19340806 - Legala notiser. 328
19340806 - Passagerarelista. 373
19340806 - Samfundet för hembygdsvård 280
19340806 - Större förnämlig lösöre-, konst- och antikvitets 353
19340806 - Tack. HILDA LINDGREN. 321
19340806 - Temperatur och lufttryck 361
19340806 - Visby skyttegille 257
19340903 - Bröllop 171
19340903 - Död. Mery. 124
19340903 - Entreprenör för vägförbättring. 174
19340903 - Ett fall av barnförlamning 173
19340903 - Festen vid Höglundar. 121
19340903 - Flygstyrelsen avstår. 175
19340903 - Från hamnen. 114
19340903 - Från Visby horisont. 107
19340903 - I här fört handelsregister 133
19340903 - Kamratfesten på Visborgs slätt 164
19340903 - Landsbygden. Hall. 122
19340903 - Passagerarelista. 124
19340903 - Regina 164
19340903 - Stadens skolor. 172
19340903 - Storm, regn och åska. 736
19340903 - Temperatur och lufttryck 118
19340903 - Vid Brissunds fiskläge 108
19340903 - Visby skyttegille. 115
19340904 - Amiral Lindman 124
19340904 - Anslag till reservstatsfurirer. 84
19340904 - Äpplen till Gotlands trupper. 109
19340904 - Baltiskt seglarting i Fårösund 1935. 121
19340904 - Biograferna. 116
19340904 - Död. Amanda Måhrbeck. 107
19340904 - Fick kaffekitteln över sig. 124
19340904 - Från hamnen. 110
19340904 - Hemse. 78
19340904 - Hyllad femtioåring. 104
19340904 - Idrott och sport. 88
19340904 - Klintehamn. 85
19340904 - Kvarteret Lönnen iordningställes. 89
19340904 - Landsbygden. Hellvi. 91
19340904 - Landsbygden. Sanda. 88
19340904 - Oundgängliga försvarskrav. 114
19340904 - Passagerarelista. 90
19340904 - Polisen. 116
19340904 - Rättegångssaker. 94
19340904 - Sextio år 85
19340904 - Sjuttiofem år. 118
19340904 - Skolkares hund skall avlivas. 129
19340904 - Slite. 97
19340904 - Tack. JAKOB JAKOBSSON. 110
19340904 - Temperatur och lufttryck 111
19340904 - Till den sista vilan 109
19340904 - Tomtförsäljning vid Österväg. 94
19340904 - Tulluppbörden 119
19340904 - Visby Bio 120
19340905 - Amiral Lindman 86
19340905 - Arbetslösheten. 91
19340905 - Död. Hulda Maria. 103
19340905 - Från hamnen. 162
19340905 - Haveristen vid Faludden, 158
19340905 - Hemse Bio 106
19340905 - Hjördis Pettersson 156
19340905 - Klinte-Biografen. 109
19340905 - Landsbygden. Bro. 168
19340905 - Länsstyrelsens beslut överklagas. 169
19340905 - Olofssons Kappaffär 164
19340905 - Regina 103
19340905 - Stadsfiskalstjänsten 99
19340905 - Temperatur och lufttryck 156
19340905 - Tjocka och båtförsening. 98
19340905 - Tuberkulossjukvården. 93
19340905 - Upphörd mjältbrand. 104
19340906 - Arbetslösheten. 173
19340906 - Biograferna. 238
19340906 - Cyklisten låg medvetslös på vägen. 867
19340906 - Det nya sinnessjukhuset. 110
19340906 - Död. Olof Nicklas Wahlgren. 104
19340906 - Dök i bassängen — blev liggande. 211
19340906 - Från hamnen. 247
19340906 - Från Visby horisont. 128
19340906 - Generaldir. Berglöf till Gotland. 112
19340906 - Idrott och sport. 167
19340906 - Landsbygden. Anga. 225
19340906 - Landstingsskatten fastställd till 3 kr. 75 öre. 102
19340906 - Marinen. 101
19340906 - Nya forskningar i Gotlands militära historia. 106
19340906 - Passagerarelista. 157
19340906 - Riksförsäkringanstaltens ortsombud. 174
19340906 - Rute Bio 104
19340906 - Staten betalar båtreparationen för Ljugarnsflskarna. 210
19340906 - Temperatur och lufttryck 166
19340906 - Tjockan och Gotlandsbåtarna. 106
19340907 - 102 år 201
19340907 - Arbeten vid Öja kyrka. 124
19340907 - Arbetslösheten. 99
19340907 - Auktion å järnvaror. 139
19340907 - Boråslagret. 181
19340907 - Den skadade gossen. 942
19340907 - Död. Anna Lovisa Persson. 134
19340907 - Död. Karolina Larsson. 134
19340907 - Eldsvåda i Hellvi. 847
19340907 - En cyklist 611
19340907 - En ringmärkt stare 175
19340907 - Ett bevis på råhet och skadelystnad 183
19340907 - Ett friköpsärende. 161
19340907 - Född & Död 100
19340907 - Från hamnen. 189
19340907 - Godkända broritningar. 104
19340907 - Gotlands skytteförbunds tävlingsskjutningar 194
19340907 - Gravresterna få borttagas. 123
19340907 - Hällkistfynd i Vamlingbo. 122
19340907 - Hansa 128
19340907 - Idrott och sport. 119
19340907 - Klintehamn. 119
19340907 - Lösöreauktion i Visby. 137
19340907 - Maria Bergström 125
19340907 - Passagerarelista. 116
19340907 - Slite. 126
19340907 - Telegrafkommissarien reformerar. 106
19340907 - Temperatur och lufttryck 149
19340907 - Virkesauktion. 131
19340908 - Gossen avled av skadorna. 889
19340910 - Arbetslösheten. 105
19340910 - Död. John Myrsten. 87
19340910 - Död. Maria Niklasson. 86
19340910 - Dödsfall. 112
19340910 - Ett ormskinn 118
19340910 - Ett rikt fiskafänge 136
19340910 - Ett vackert bröllop 116
19340910 - Från hamnen. 130
19340910 - Hästarna skenade mot affärsfönstret. 635
19340910 - Idrott och sport. 117
19340910 - Landsbygden. Fröjel. 116
19340910 - Landsbygden. Rute. 117
19340910 - Legala notiser. 111
19340910 - Lysning 107
19340910 - Major R. C. Eek avliden. 106
19340910 - Passagerarelista. 116
19340910 - Regina 106
19340910 - Reservstaten för underbefäl. 106
19340910 - Sjuttiofem år 123
19340910 - Sunnqvist segerherre i Visbyloppet. 103
19340910 - Svår motorcykelolycka i Roma. 1146
19340910 - Temperatur och lufttryck 123
19340910 - Visby Bio 92
19340911 - Å exekutiv auktion 107
19340911 - Anslag till allmänna lägerkassorna. 103
19340911 - Död. Augusta Österberg. 105
19340911 - Död. Oskar Wigren. 108
19340911 - Från gamla gillen. 106
19340911 - Från hamnen. 106
19340911 - Från Visby horisont 113
19340911 - Furugårdarna uppträda också i staden. 114
19340911 - Landshövdingen begär förlängd tjänstledighet. 105
19340911 - Namnbildning för ny fastighet. 98
19340911 - Passagerarelista. 108
19340911 - Prästgårdsmark till egnahem? 106
19340911 - Protest mot omläggning av postföringen till Guldrupe. 108
19340911 - Slite. 107
19340911 - Tack. CARL HAMMARBERG. 105
19340911 - Temperatur och lufttryck 107
19340912 - Anslag till gatu- och ledningsarbeten. 97
19340912 - Auktionsuppbörd. 106
19340912 - Befrielse från erläggande av kommunalskatt 91
19340912 - Biträde åt kronokassören. 88
19340912 - Café Bron ännu en gång. 89
19340912 - Cyklist kör över två personer. 854
19340912 - Dödsdomar över skolkares hundar. 92
19340912 - Från hamnen. 125
19340912 - Hovrätten skall yttra sig om inkorporeringen. 97
19340912 - Infäste 99
19340912 - Inryckning av värnpliktiga 121
19340912 - Koloniträdgårdarna. 100
19340912 - Körkortsindragningen står fast. 122
19340912 - Landsbygden. Burs. 109
19340912 - Landsbygden. Follingbo. 108
19340912 - Märkliga ting bland årets gröda. 128
19340912 - Passagerarelista. 105
19340912 - Räddningstjänsten vid luftanfall. 116
19340912 - Regina 104
19340912 - Sillénkommunisternas listor 127
19340912 - Svenskt medborgarskap. 134
19340912 - Temperatur och lufttryck 105
19340912 - Till revisorer 96
19340912 - Tomtförsäljning vid Österväg. 95
19340913 - Åttio år 99
19340913 - Från hamnen. 114
19340913 - Gotlands infanterikår 103
19340913 - I Kalmar navigationsskolas styrmansklass 111
19340913 - Idrott och sport. 114
19340913 - John Myrstens sista färd. 104
19340913 - Klintebys konservfabrik 96
19340913 - Landsbygden. Gerum. 110
19340913 - Landsbygden. Kräklingbo. 107
19340913 - Nationella ungdomsförbundet 110
19340913 - På sin 75-årsdag 110
19340913 - Passagerarelista. 118
19340913 - Rättegångssaker. 120
19340913 - Temperatur och lufttryck 109
19340913 - Virkes-auktion i Visby. 104
19340913 - Visby stad begär bilskattemedel. 106
19340914 - Ångfartygsaktiebolaget 132
19340914 - Artillerikåren. 95
19340914 - Auktion å järnvaror. 117
19340914 - Auktion i Rute. 105
19340914 - Bildsten till fornsalen. 86
19340914 - Den andliga vården vid armén. 93
19340914 - Hansa 101
19340914 - Högre allmänna läroverket i Visby. 95
19340914 - Ingen arrendelindring. 174
19340914 - Kokvagnar i biltransport. 163
19340914 - Kontrollant för brobyggnad. 159
19340914 - Landsbygden. Bäl. 106
19340914 - Landsbygden. Vallstena. 106
19340914 - Landsfiskalerna. 83
19340914 - Landshövdingen tjänstledig. 98
19340914 - Lösöreanktion i Burgsvik. 122
19340914 - Lösöreauktion i Öja Prästgård. 109
19340914 - Lösöreauktion i Visby. 120
19340914 - Mera armévelocipeder till Gotland. 161
19340914 - N. S. A. P. avd. 49. 104
19340914 - Passagerarelista. 101
19340914 - Silverring från vikingatiden. 89
19340914 - Stensamlingarna få borttagas. 155
19340914 - Temperatur och lufttryck 106
19340914 - Tjänstepensioner åt arbetare vid försvarsväsendet. 168
19340914 - Uppskov med lagerbygget. 83
19340914 - Utnämningen står fast. 81
19340914 - Ytterligare forngravar i Sjonhems socken? 157
19340915 - Anslag till Visby och Västergarns hamnar. 107
19340915 - Från hamnen. 110
19340915 - Härmed kungöres 103
19340915 - Landsbygden. Roma. 107
19340915 - Passagerarelista. 102
19340915 - Restitution av fartygsavgifterna? 108
19340915 - Sparkad i ansiktet av en fölunge 105
19340915 - Temperatur och lufttryck 107
19340915 - Tre Kronors Tältbiograf 102
19340915 - Visby Bio 102
19340917 - Auktion i Ganthem. 111
19340917 - Auktion i Roma. 103
19340917 - De sakkunniga som skola omarbeta psalmboksförslaget. 106
19340917 - Död. Fanny Katarina Karlsson. 96
19340917 - Från hamnen. 274
19340917 - Gotländske krigare. 288
19340917 - Kontrollombuden vid bryggeriet. 281
19340917 - Kronan säljer Skenholmen och Närsholmen? 197
19340917 - Landsbygden. Anga. 280
19340917 - Landsbygden. Klintehamn. 277
19340917 - Legala notiser. 114
19340917 - Liljewalchska skogsfonden 177
19340917 - Lösöreauktion i Klintehamn. 104
19340917 - Lysning 176
19340917 - Motorcyklisten körde omkull. 810
19340917 - Nationalparkerna. 100
19340917 - Nya torrlaggningsföretag mot arbetslösheten? 106
19340917 - Nytt fastighetsnamn. 179
19340917 - Nytt guldförvärv till Fornsalen. 172
19340917 - Passagerarelista. 523
19340917 - Regina 114
19340917 - Slite. 272
19340917 - Stadens folkskola har utflykt 194
19340917 - Tack. AUGUSTA ÖSTERBERG. 97
19340917 - Temperatur och lufttryck 274
19340917 - Till nämdeman 132
19340917 - Utprickning av nya farleden i Fårösund. 106
19340917 - Visby Bio 107
19340917 - Visby skyttegille 180
19340918 - Fräck stöld av motorcykel. 565
19340918 - Passagerarelista. 577
19340919 - Passagerarelista. 498
19340921 - Passagerarelista. 569
19340922 - Passagerarelista. 535
19340924 - Passagerarelista. 545
19340925 - Deltagande. FOLKE. 81
19340925 - Död. Maria Bergman. 82
19340925 - Dödsfall. 81
19340925 - Fälttjänstövning med Gotlands trupper 79
19340925 - Jordfästning. Josef Westberg. 87
19340925 - Landsbygden. Eskelhem. 83
19340925 - Landsbygden. Vall. 85
19340925 - Landsbygden. Vallstena. 83
19340925 - Lösöreauktion 84
19340925 - Mur vid länsreaidenset beredskapsarbete. 83
19340925 - På sin femtioårsdag 82
19340925 - Passagerarelista. 560
19340925 - Rättegångssaker. 87
19340925 - Regina 82
19340925 - Sjuttio år 86
19340925 - Stadsfiskalen önskar ej lokalt veto. 81
19340925 - Temperatur och lufttryck 83
19340926 - Ada Danielson 82
19340926 - Deltagande. EBBA BOBERG. 114
19340926 - Död. Anna Johanna Katarina Hansson. 124
19340926 - Död. Märta. 117
19340926 - Från hamnen. 84
19340926 - Hansa. 113
19340926 - Härmed kungöres 82
19340926 - Hemse Bio. 110
19340926 - Kommunalfullmäktige i Othem. 84
19340926 - Kyrkliga tjänstledigheter. 83
19340926 - Läkarna. 84
19340926 - Landsbygden. Hogrän. 88
19340926 - Landsbygden. Väskinde. 85
19340926 - Lösöreauktion. 82
19340926 - Passagerarelista. 562
19340926 - Rådhusrätten. 113
19340926 - Restaureringsarbeten i Hörsne kyrka. 81
19340926 - Sextio år 83
19340926 - Strandning vid Häftings klint. 79
19340926 - Tack. John Ridelius. 111
19340926 - Temperatur och lufttryck 85
19340927 - Foten i tröskverket. 870
19340927 - Gotländske krigare 702
19340927 - Passagerarelista. 526
19340928 - Passagerarelista. 535
19340929 - Passagerarelista. 563
19341201 - A.-B. Carl Degerman 119
19341201 - Årets bilder, 129
19341201 - Auktorisation som skeppsklarerare. 124
19341201 - Femtio år 120
19341201 - Förlovning 114
19341201 - Från hamnen. 123
19341201 - Hemse. 128
19341201 - Idrott och sport. 119
19341201 - Klintehamn. 131
19341201 - Kungörelse. 118
19341201 - Landsbygden. Vallstena. 130
19341201 - Lotsarnas hemvägsersättning nästa år. 122
19341201 - Passagerarelista. 149
19341201 - Postombud i Väte. 117
19341201 - Premiering av beredda fiskvaror 114
19341201 - Ritningsgranskningen var uppdrag i tjänsten. 115
19341201 - Sextio år 117
19341201 - Slite. 122
19341201 - Temperatur och lufttryck 121
19341201 - Thor Modéen i sin fösta huvudroll på film. 127
19341201 - Till barnmorsketjänsten 119
19341201 - Till kapten 113
19341201 - Till nämdeman 118
19341201 - Understöd åt fiskare. 110
19341203 - Adjunkt i Närs pastorat. 143
19341203 - Anmälan mot kyrkoherde. 132
19341203 - Den blida väderleken. 171
19341203 - En trevlig adventsfest 193
19341203 - Epidemirapporten. 164
19341203 - Flaskpost från Deutsche Seewarte. 148
19341203 - Förlovning 154
19341203 - Från hamnen. 205
19341203 - Gotlands gille i Visby 157
19341203 - J. Erik Slitbergs Automobilaffär 204
19341203 - Kontantunderstödsverksamhet för arbetslösa? 150
19341203 - Köpmansgillet i Visby 147
19341203 - Kungörelse. 190
19341203 - Landsbygden. Akebäck. 204
19341203 - Legala notiser. 179
19341203 - Logen Oskars minne 154
19341203 - Överklagat trafiktillstånd. 151
19341203 - Passagerarelista. 204
19341203 - Regina 179
19341203 - Sammanträde 162
19341203 - Sjuttiofem år 127
19341203 - Skogsauktion 166
19341203 - Statens revisor i skogsvårdsstyrelsen. 141
19341203 - Temperatur och lufttryck 185
19341203 - Tulluppbörden 140
19341203 - Vigsel 134
19341203 - Visby arbetares sjuk- och begravningskassa 142
19341203 - Visby Bio 190
19341203 - Visby Segelsällskap 206
19341204 - Allmän fiskehamn vid Västergarn? 138
19341204 - Död. L. P. Östergren. 181
19341204 - Ett tjänsteåliggande? 174
19341204 - Från hamnen. 197
19341204 - Genom exekutiva auktioner 184
19341204 - Gotlands värnkraft tillvaratages. 167
19341204 - Härmed kungöres 242
19341204 - Hjärtligt hyllad på 90-årsdagen 204
19341204 - Kontraktsprosten Kellström söker emeritilön. 174
19341204 - Norra häradets kreatursförsäkringsförening. 202
19341204 - På sin 60-årsdag 195
19341204 - Passagerarelista. 179
19341204 - S:t Olofs sjukhus. 168
19341204 - Temperatur och lufttryck 181
19341204 - Visby inbördes förenade sjuk- och begravningskassa 197
19341205 - A.-B. Lindströms Skoaffär 140
19341205 - Arbetslösheten. 133
19341205 - Auktion vid Adelsgatan 23. 243
19341205 - Auktion. 249
19341205 - Död. Elin Kyllander. 239
19341205 - Död. Karl Oscar Boström. 248
19341205 - Död. Lars Esaias Hammarström. 245
19341205 - Flyganfall på Karlskrona. 167
19341205 - Folkskolorna. 154
19341205 - Från hamnen. 153
19341205 - Gothem fick ingen kollekt. 162
19341205 - Klintehamn. 160
19341205 - Kollekter till Kyrkosångens vänner. 147
19341205 - Landsstaten. 157
19341205 - Maria Bergström. 172
19341205 - Parkeringsförhållandena i staden 174
19341205 - Passagerarelista. 170
19341205 - Regina 247
19341205 - Sällskapet D. B. V. 177
19341205 - Slite högre folkskola. 169
19341205 - Temperatur och lufttryck 172
19341205 - Tvist om markersattning. 164
19341205 - Ur Gotlands militära hävder. 175
19341205 - Vid auktion i dag 188
19341205 - Visby livräddningsstation. 168
19341206 - Ansvarsfrihet åt systembolaget. 159
19341206 - Antalet arbetslösa i Visby stad 163
19341206 - Auktion. 163
19341206 - Biograferna. 171
19341206 - Bröllop 150
19341206 - Död. Vendela Larsson. 155
19341206 - Dödsfall. 158
19341206 - Egnahemslånerörelsen. 162
19341206 - Femtio år 172
19341206 - Från hamnen. 183
19341206 - Gotlands järnvägar. 183
19341206 - Härmed kungöres 198
19341206 - Hemse Bio. 196
19341206 - Hemse. 229
19341206 - Indragning av två kvastprickar. 207
19341206 - Klintehamn. 226
19341206 - Kungörelse. 194
19341206 - Kvarnrörelsen 194
19341206 - Landsbygden. Stånga. 227
19341206 - Landsbygden. Västkinde. 245
19341206 - På sin 73-årsdag 187
19341206 - Passagerarelista. 218
19341206 - Rättegångssaker. 228
19341206 - Tack. HILDA BERGSTRÖM. 215
19341206 - Temperatur och lufttryck 247
19341206 - Tidningsbefordran till Ekeby. 204
19341206 - Ytterligare statsbidrag till Ljugarns fiskehamn. 198
19341207 - Anslag till f. d. tullhuset i Ljugarn. 164
19341207 - Arbetslösheten. 158
19341207 - Auktion å skog i Hejdeby. 169
19341207 - Auktion i Eksta. 158
19341207 - Auktion i Hörsne. 167
19341207 - Auktion i Lärbro. 161
19341207 - Död. Anton Alfred Bergström. 168
19341207 - Födde och Döde. 143
19341207 - Fornlämningen får ännu ej borttagas. 174
19341207 - Från hamnen. 172
19341207 - Från Visby horisont 177
19341207 - Genom auktion 154
19341207 - Hur förfara med förlorad lästid vid läroverket? 188
19341207 - Kungörelse. 162
19341207 - Läroverken. 170
19341207 - Lösöreauktion i Sanda. 162
19341207 - Lotsjorden utan värde för lotsarna. 174
19341207 - Passagerarelista. 162
19341207 - Sjuttiofem år 173
19341207 - Skogsauktion 168
19341207 - Skogsauktion å Tofta skjutfält. 171
19341207 - Skogsauktion i Fole. 165
19341207 - Skyltsöndagen, 154
19341207 - Temperatur och lufttryck 178
19341207 - Till fullmäktige arméns pensionskassa 176
19341207 - Visby rätta mantalsskrivningsorten. 180
19341208 - 50,000 kr. lotterimedel till Gotlands fornvänner. 159
19341208 - Åkande postföring Visby—Lokrume? 156
19341208 - Död. Sture Idevall. 236
19341208 - Från hamnen. 181
19341208 - Gotlands infanterikår. 168
19341208 - Hansa 240
19341208 - Högre folkskolorna. 173
19341208 - Intet postombud i Bläse. 168
19341208 - Järnlast — kompassfel — grundstötning. 161
19341208 - L. Larsson 228
19341208 - L. Larsson Barnekipering. 217
19341208 - Läkarna. 169
19341208 - Nya telefonabonnenter 166
19341208 - Ortnamnskommissionen höres. 149
19341208 - På sin femtioårsdag i dag 138
19341208 - Passagerarelista. 150
19341208 - Pension från statsverket? 170
19341208 - Poststationen i Gotlandstofta. 169
19341208 - Reseanslag i Källunge pastorat. 172
19341208 - Skogsauktion i Eke. 218
19341208 - Stadsfullmäktige 225
19341208 - Statsersättning för skadad fiskebåt. 174
19341208 - Temperatur och lufttryck 175
19341208 - Väghinder. 170
19341208 - Vägombyggnad Ekeby-Barlingbo. 167
19341208 - Vall hemsökt av inbrottstjuvar. 170
19341208 - Visby Bio 243
19341210 - Auktion i Lärbro. 253
19341210 - Auktion i Lau. 251
19341210 - Död. Fredrik Wilhelm Jacobsson. 241
19341210 - Död. Johan August Persson. 184
19341210 - Död. Josefina Maria Ahlberg. 184
19341210 - Förlovning 131
19341210 - Från hamnen. 144
19341210 - Hansa 234
19341210 - Härmed kungöres, 183
19341210 - Hellvi kommuns skollån tillstyrkt. 143
19341210 - Hemse. 141
19341210 - Hos Söderbygdens vattendomstol 234
19341210 - Idrott och sport. 178
19341210 - Legala notiser. 245
19341210 - Militär högtidsfest i Tingstäde. 138
19341210 - Passagerarelista. 167
19341210 - Rättegångssaker. 172
19341210 - Slite. 159
19341210 - Småskollärarinnetjänsten 132
19341210 - Stadsfiskalen tjänstledig. 122
19341210 - Studier å S. J:s resebyrå i London. 113
19341210 - Tack! 233
19341210 - Telegrafverket. 124
19341210 - Temperatur och lufttryck 159
19341210 - Visby Arbetareförening 143
19341212 - Auktion a virke och torr ved. 132
19341212 - Auktion i Fole. 130
19341212 - Auktion i Öja. 119
19341212 - Bergmanska donationen. 131
19341212 - Död. Maria Katarina Johanna Jakobsson. 178
19341212 - Infartsled till staden genom Skolports gatan. 120
19341212 - Infäste 121
19341212 - Julia Hultgren. 157
19341212 - Nya tomtupplåtelser. 116
19341212 - Passagerarelista. 116
19341212 - Stadsfullmaktige 111
19341212 - Temperatur och lufttryck 108
19341212 - Till Visby högre flickskola 128
19341212 - Tingströms 162
19341213 - Advokat Torgny Johansson, 129
19341213 - Artilleriets skjutskola. 115
19341213 - Biograferna. 150
19341213 - Död. Bengt. 125
19341213 - Död. Hedda Katarina Helena Karlström. 140
19341213 - Död. Katharina Helena Nyman. 141
19341213 - Död. Maria Karlsson. 131
19341213 - Död. Oskar Ludvig Ekström. 118
19341213 - Dr Bergström begär semester. 103
19341213 - Femtio år 88
19341213 - För kolning 102
19341213 - G. Johanssons Uraffär. 108
19341213 - Gotlands infanterikår. 111
19341213 - Haveristen från Hammarudden 117
19341213 - Hemse Bio 123
19341213 - Klinte Biografen. 122
19341213 - Körkort trots nedsatt synförmåga? 145
19341213 - Luciafest 142
19341213 - Om tuberkulosen 154
19341213 - Passagerarelista. 164
19341213 - Rättegångssaker. 160
19341213 - Sextio år 104
19341213 - Sjuttio år 97
19341213 - Slutbesiktning av nya lagerhuset. 97
19341213 - Temperatur och lufttryck 140
19341213 - Tingstäde. 122
19341213 - Visby Bio. 122
19341214 - 2,362 understödstagare å Gotland. 124
19341214 - Död. Emma Matilda Nordström. 122
19341214 - Dr Bergström semesterledig. 121
19341214 - Fornlämning får borttagas? 128
19341214 - Från hamnen. 140
19341214 - Gammal bekant knivskärare i Nybro. 138
19341214 - Gotlands Hypoteksförening 128
19341214 - Hansa 129
19341214 - Landsbygden. Alskog. 168
19341214 - Landsbygden. Burgsvik. 168
19341214 - Landsbygden. Gammalgarn. 154
19341214 - Läroverken. 131
19341214 - Lösöreauktion i Sanda. 123
19341214 - Olofssons Kappaffär. 135
19341214 - Passagerarelista. 252
19341214 - Provårskandidaterna. 135
19341214 - Rättegångssaker. 245
19341214 - Regina 128
19341214 - Skogsauktion i Sproge. 136
19341214 - Slite. 137
19341214 - Södervärns kyrkliga syförening 139
19341214 - Tack. Alfred Bergström. 129
19341214 - Temperatur och lufttryck 147
19341214 - Väghinder. 140
19341215 - A.-B. Theodor Pettersson 241
19341215 - Biograferna. 125
19341215 - Död. Augusta Ihre. 246
19341215 - Exekutiva auktioner 248
19341215 - Från hamnen. 131
19341215 - Idrott och sport. 127
19341215 - Järnvägarevisor. 128
19341215 - Landsbygden. Follingbo. 140
19341215 - Landsbygden. Västkinde. 136
19341215 - Lotsjorden tid Klintehamn. 143
19341215 - M. Christiansson 239
19341215 - Passagerarelista. 137
19341215 - Rättegångssaker. 140
19341215 - Statsbidrag till fiskehamnar. 131
19341215 - Tack. STURE IDEWALL. 222
19341215 - Temperatur och lufttryck 138
19341217 - Auktion i Havdhem. 147
19341217 - Båtarna och tjockan. 136
19341217 - Död. Sven. 136
19341217 - Död. Theodor Björkqvist. 139
19341217 - En belöning från Vitterhetsakademien 193
19341217 - En gripande sorgeakt 194
19341217 - Gotländsk konstnär gör dräkter till negerfilm. 195
19341217 - Gotlänningarna till Saar. 140
19341217 - J. ERIK SILTBERG 142
19341217 - Jordfästning. Augusta Ihre. 144
19341217 - Oförändrat anslag till motorfordonsinspektionen. 136
19341217 - På sin 70-årsdag 200
19341217 - På sin 75-årsdag 199
19341217 - Passagerarelista. 196
19341217 - Postföring med buss. 132
19341217 - Postverkets tidningstransporter. 144
19341217 - Regina 133
19341217 - Skatteutjämningsbidragen. 129
19341217 - Svenskt medborgerakap. 141
19341217 - Temperatur ooh lufttryck 197
19341217 - Trolovning 171
19341217 - Visby Bio 132
19341218 - Även den åttonde till Saar. 117
19341218 - Deltagande. ESAIAS HAMMARSTRÖM 125
19341218 - Den milda november månad. 113
19341218 - Förlovning 140
19341218 - Från hamnen. 138
19341218 - Genom exekutiv auktion 140
19341218 - Gotlandsbanans statsskuld. 143
19341218 - Konsul Ekman i trafikförbundets råd. 123
19341218 - Kontrollantarvode. 129
19341218 - Landsbygden. Burs. 201
19341218 - Landsbygden. Eksta. 192
19341218 - Landsbygden. Fröjel. 200
19341218 - Landsbygden. Garda. 193
19341218 - Landsbygden. Gerum. 187
19341218 - Landsbygden. Hablingbo. 199
19341218 - Landsbygden. Hangvar. 179
19341218 - Landsbygden. Levede. 151
19341218 - Landsbygden. Vallstena. 146
19341218 - Mera julkort från Visby. 141
19341218 - Passagerarelista. 119
19341218 - Tandläkare Anna Lisa Björn 128
19341218 - Temperatur och lufttryck 136
19341218 - Västerhejdebanan. 128
19341219 - Ångaren Gute 112
19341219 - Auktion å Ihre gård. 205
19341219 - Bidrag till skogsvårdsåtgärder. 112
19341219 - Deltagande. Erika Sjöblom. 94
19341219 - Död. John Svensson. 116
19341219 - En anmälan till J. O. 211
19341219 - Epidemirapporten 113
19341219 - Från hamnen. 220
19341219 - Klintehamn. 223
19341219 - Landsbygden. Bro. 180
19341219 - Landsbygden. Dalhem. 208
19341219 - Landsbygden. När. 210
19341219 - Passagerarelista. 171
19341219 - Poliskåren. 117
19341219 - Provinsialläkarbostaden i Klintehamn blir för stor. 133
19341219 - Sjonhems pastorat. 111
19341219 - Statsunderstöd för förlorade strömmingsskötar. 141
19341219 - Systembolaget i Visby. 116
19341219 - Temperatur och lufttryck 189
19341219 - Tvist om en länsassessorstjänst. 101
19341219 - Vid Visby högre flickskola 102
19341220 - Deltagande. FREDRIK WILHELM JACOBSSON. 157
19341220 - Död. Katarina Pettersson. 160
19341220 - En ringmärkt duva 157
19341220 - Från hamnen. 150
19341220 - Granlunds Cigarraffär. 164
19341220 - Idrott och sport. 152
19341220 - Klinte Biografen. 158
19341220 - Körkort trots nedsatt synförmåga? 117
19341220 - Landsbygden. Eke. 161
19341220 - Landsbygden. Hejnum. 146
19341220 - Landsbygden. Martebo. 128
19341220 - Lotsverket. 99
19341220 - Motorfartyget Dalhem 106
19341220 - Passagerarelista. 80
19341220 - Rättegångssaker. 79
19341220 - Regina 138
19341220 - Sjuttio år 100
19341220 - Ständig lotsuppassning vid Visby lotsplats? 100
19341220 - Statsanslag till folkhögskolan i Hemse. 110
19341220 - Tack. JOHAN PERSSON. 153
19341220 - Temperatur och lufttryck 142
19341220 - Visby Bio 142
19341221 - Auktion i Etelhem. 81
19341221 - Bilkullerbytta pd Snäckgärdsvagen. 57
19341221 - Dödsfall. 64
19341221 - Fastighetsägareförening på Smittenslund. 135
19341221 - Förlovning 58
19341221 - Från hamnen. 59
19341221 - Hantverksorganisationerna i Visby 1684-1847 61
19341221 - Hellvi kommun får låna. 161
19341221 - Källunge pastorat. 157
19341221 - Konserveringen av Visborgs slottsruin. 145
19341221 - Landsbygden. Eksta. 64
19341221 - Landsbygden. Linde. 55
19341221 - Landsbygden. Mästerby. 49
19341221 - Läroverken. 61
19341221 - Lotsverket. 53
19341221 - Passagerarelista. 56
19341221 - Telegrafverket. 138
19341221 - Temperatur och lufttryck 63
19341221 - Till domänuppskattningsman 140
19341221 - Till griftero 138
19341221 - Vid Visby högre allmänna läroverk 70
19341221 - Vigsel 79
19341222 - Åttiofem år 120
19341222 - Auktioner å virke och ved 70
19341222 - Deltagande. AUGUSTA IHRE. 56
19341222 - Den svenska Saarbataljonens avresa från Stockholm. 55
19341222 - Död. Jakob Kristian Nilsson. 54
19341222 - Död. Laura Kristina Fredrika Johansson. 56
19341222 - Död. Niklas Wilhelm Pettersson. 71
19341222 - Efterskänkande av arvsfondena rätt? 119
19341222 - Ett uppträde på tåget. 791
19341222 - Förlovning 70
19341222 - Från hamnen. 125
19341222 - Ingen särskild ersättning för skolavsyningen. 128
19341222 - Landsbygden. Burs. 76
19341222 - Landsbygden. Lojsta. 77
19341222 - Landshönding Rodhes tjänstledighet förlänges. 70
19341222 - Lingon 120
19341222 - Nästa års kartläggningsverksamhet. 71
19341222 - På sin 70-årsdag 128
19341222 - Passagerarelista. 61
19341222 - Postbåtens avgång julafton 71
19341222 - Taxan för Härta fiskehamn. 109
19341222 - Temperatur och lufttryck 76
19341222 - Visby Bio 70
19341224 - Död. Bertha Strömberg. 68
19341224 - Död. Carl Hugo Lindbom. 72
19341224 - Död. Karl Olof Nordström. 67
19341224 - Död. Lydia Hellgren. 72
19341224 - Dödsfall. 73
19341224 - Från hamnen. 113
19341224 - Götalejon. 77
19341224 - Hansa 67
19341224 - Höstens under. 75
19341224 - Ingen statspension ? 83
19341224 - Intet skyddshem för fickor. 85
19341224 - Körkortsdispens? 107
19341224 - Kyrkligt. 83
19341224 - Läkarmottagningen på Fårö. 71
19341224 - Läkarne. 71
19341224 - Legala notiser. 68
19341224 - Lysning 68
19341224 - Obefogade klagomål. 81
19341224 - Passagerarelista. 107
19341224 - Posten. 84
19341224 - Regina. 80
19341224 - Saarbataljonen avresa från Trälleborg. 111
19341224 - Svenska Saartruppen i Trälleborg. 113
19341224 - Temperatur och lufttryck 104
19341224 - Vävlärarinnekursenba 113
19341224 - Visby Bio 88
19341228 - Boet efter 136
19341228 - Död. Jim Karlström. 148
19341228 - Fastighetsauktion i Hangvar. 141
19341228 - För stöld av en överrock 492
19341228 - Härmed kungöres 151
19341228 - Härmed kungöres, att trafikbilitgaren 142
19341228 - Landsbygden. Fardhem. 111
19341228 - Landsbygden. Fröjel. 100
19341228 - Landsbygden. Gothem. 105
19341228 - Landsbygden. Sanda. 113
19341228 - Odd fellows i Visby 109
19341228 - Passagerarelista. 110
19341228 - Regina 137
19341228 - Tack. JOHAN SVENSSON 146
19341228 - Temperatur och lufttryck 99
19341229 - En gripande begravningsakt 104
19341229 - En svensk patrull 104
19341229 - Förlovning 94
19341229 - Från hamnen. 122
19341229 - Hansabio 127
19341229 - Hemse. 133
19341229 - Landsbygden. Hellvi. 123
19341229 - Landsbygden. Stenkyrka. 116
19341229 - Lösöreauktion vid Norrbys i Hall. 103
19341229 - Militärt anslag. 105
19341229 - Passagerarelista. 121
19341229 - Regina 105
19341229 - Temperatur och lufttryck 114
19341231 - Åttio år 73
19341231 - Biograferna. 45
19341231 - Burgsviks lotsplats i högre dyrortsgrupp? 40
19341231 - Deltagande. Bertha Strömberg. 39
19341231 - Död. Alma Hansson. 43
19341231 - Eldsvådetillbud i missionshuset. 41
19341231 - Förlovning 42
19341231 - Från hamnen. 41
19341231 - Hansa 53
19341231 - Landsbygden. Gerum. 82
19341231 - Landsbygden. Hellvi. 66
19341231 - Landsbygden. Lye. 67
19341231 - Landsbygden. Roma. 80
19341231 - Landsbygden. Vallstena. 84
19341231 - Landsbygden. Vänge. 79
19341231 - Ny fyrmästare vid Hoburgs fyrplats. 54
19341231 - Oundgängligen nödvändigt begränsa trafiktillstånden. 44
19341231 - Passagerarelista. 46
19341231 - Regina 45
19341231 - Sextio år 43
19341231 - Statsunderstöd till lantmannaskolan i Hemse. 43
19341231 - Tandläkarne. 46
19341231 - Temperatur och lufttryck 41
19341231 - Till den sista vilan 42
19341231 - Tingstäde träsks skiftning. 47
19341231 - Visby Bio 47
Postverket. 76