Rubrik Träffar
18881015 - Genom exekutiv auktion, 8
19320908 - Angående branden i Hellvi 765
19320908 - Bildefterskörd från Saxtorp. 750
19320908 - Död. Åke. 771
19320908 - Död. Kristina Sofia Persson. 758
19320908 - Fårösund får asfaltväg. 831
19320908 - Fårösunds norra gatt 804
19320908 - Flygplanskryssaren Gotlands utrustning 941
19320908 - Förhöjt statsbidrag till Rute kommun. 803
19320908 - Från hamnen. 778
19320908 - Gotland kartlägges från flygmaskin. 943
19320908 - Gotlands spelmansförbund 763
19320908 - Gotländska mynt i Kalmar. 721
19320908 - Kallbadhuset 762
19320908 - Klintehamn. 891
19320908 - Kungörelse. 718
19320908 - Landsbygden. Gerum. 713
19320908 - Landsbygden. Lye. 883
19320908 - Morgondagens Visbylopp. 898
19320908 - Motorcykeltävlingen i morgon. 763
19320908 - Passagerarelista. 885
19320908 - Rätt att lagra nitrolit. 747
19320908 - Stadsfullmäktige 760
19320908 - Temperatur och lufttryck 863
19320908 - Till repetitionsövning 760
19340801 - Burs 1105
19340801 - De märkta fåglarna. 1200
19340801 - Den gotländska stenåldersmänniskan. 1229
19340801 - Död. Elvira Nilsson. 1079
19340801 - Död. Märta Jakobsson. 1066
19340801 - Effektivare kontroll över utlänningar. 1035
19340801 - Extra dansafton på Snäckgärdsbaden 1152
19340801 - Från hamnen. 1168
19340801 - Högre allmänna läroverket. 1028
19340801 - Jordfästning. Hilda Lindgren. 1054
19340801 - Kronohäktet. 1038
19340801 - Landsbygden. När. 1278
19340801 - Landsbygden. Näs. 1167
19340801 - Muren vid länsresidenset som beredskapsarbete. 1060
19340801 - Passagerarelista. 1247
19340801 - Prästerliga reseanslag. 1013
19340801 - Ruinspelens tredje föreställning 1027
19340801 - Sproge 1035
19340801 - Starkt ökad inflyttning. 973
19340801 - Tack. Märta. 986
19340801 - Temperatur och lufttryck 1081
19340801 - Vid båtens avgång 996
19340802 - Ångaren Aranda 1052
19340802 - Anslag till möbler åt länsstyrelsen. 1019
19340802 - Barnens dags tombola 975
19340802 - Död. John Vilhelm Jönsson 1044
19340802 - Dödsfall. 999
19340802 - Får ej sluta skolan. 936
19340802 - Från hamnen. 967
19340802 - Hindenburg död. 1068
19340802 - Idrott och sport. 943
19340802 - Kapten Ahrenberg 984
19340802 - Klintehamn. 918
19340802 - Kustflottan 1046
19340802 - Landsbygden. Anga. 910
19340802 - Landsbygden. Grötlingbo. 920
19340802 - Landsbygden. Kräklingbo. 919
19340802 - MILITÄR KAMRATFEST PÅ GOTLAND. 1063
19340802 - Passagerarelista. 978
19340802 - Prästerskapet. 1112
19340802 - Rättegångssaker. 950
19340802 - Reservarbetet får utvidgas. 895
19340802 - Temperatur och lufttryck 948
19340802 - Till e. o. småskollärarinna 934
19340803 - Arbetslösheten i Visby minskar alltjämt. 892
19340803 - Auktion i Roma. 974
19340803 - Blizzards uppvisning på Snäckgärdsbaden 969
19340803 - Död. Anna Brita Tonberg. 1013
19340803 - Död. Hilda Blomstrand. 937
19340803 - Död. Josefina Johansson. 953
19340803 - En bilvimpel, 853
19340803 - En raritet som fornsalen går miste om. 965
19340803 - Epidemirapporten. 884
19340803 - Ett ut markt tillfälle till utflykt 952
19340803 - Fastighets- o. lösöreauktion i Klinte. 925
19340803 - Från hamnen. 940
19340803 - Gotlands infanterikår. 876
19340803 - Gotlands travsällskap 965
19340803 - Läkarna. 871
19340803 - Landsbygden. Grötlingbo. 980
19340803 - Lösöreauktion i Lickershamn. 936
19340803 - Överläggningar om det nya sinnessjukhuset. 911
19340803 - Passagerarelista. 950
19340803 - Samfundets för hembygdsvård årsmöte 923
19340803 - Temperatur och lufttryck 980
19340804 - Anmälningstiden för de jubileumstävlingar i Varpa, 761
19340804 - Barnens Dag 684
19340804 - Barnensdagsvimplarna ett privatgeschäft. 729
19340804 - Burmeisterska Trädgårdens Restaurang. 1022
19340804 - De medeltida stämningsstunderna i Helgeands ruin 747
19340804 - Död. Carolina Ronander. 1012
19340804 - Död. Maria Anré. 1021
19340804 - Död. Nils Christiansson. 1016
19340804 - Död. Ture Gustaf Sjölund. 1033
19340804 - Drunknad under kanotfärd. 751
19340804 - Exekutiva auktioner. 1057
19340804 - Faderlösa barnen Dollfuss. 1028
19340804 - Folkskolorna. 699
19340804 - Förlovning 616
19340804 - Förvaltningsbidrag till hushållntngssällskapet. 604
19340804 - Från hamnen. 680
19340804 - Genom exekutiv auktion 955
19340804 - Gotländskt arkiv 652
19340804 - Nära döden i Katträngen. 588
19340804 - Omläggning av yttertaket på Kräklingbo kyrka. 634
19340804 - Passagerarelista. 647
19340804 - Samfundet för hembygdsvård. 907
19340804 - Skadades till döda under värmepannan. 634
19340804 - Sparbankerna. 607
19340804 - Tékonsert i Burmeisterska trädgården 571
19340804 - Temperatur och lufttryck 566
19340804 - Uppskov med en lärarinnetjänsts tillsättande. 548
19340804 - Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. 549
19340804 - Vägarna. 718
19340806 - Arbetslösheten. 627
19340806 - Auktion vid Moos i Stenkyrka. 748
19340806 - Barnens dag 1934 774
19340806 - De borgerligas valförberedelser. 593
19340806 - Deltagande. BEDA LARSSON. 745
19340806 - Det stora Tannenbergsmonumentet 769
19340806 - Död. Alva Leonora Ekström. 845
19340806 - En hällkista 913
19340806 - En semesterfråga. 714
19340806 - Förlovning 747
19340806 - Från hamnen. 910
19340806 - I här fört handelsregister 951
19340806 - Idrott och sport. 1008
19340806 - Ingen pantlånerörelse. 902
19340806 - Karlsö jakt- och djurskyddsförening 757
19340806 - Klintehamn. 909
19340806 - Legala notiser. 848
19340806 - Passagerarelista. 1189
19340806 - Samfundet för hembygdsvård 849
19340806 - Större förnämlig lösöre-, konst- och antikvitets 894
19340806 - Tack. HILDA LINDGREN. 860
19340806 - Temperatur och lufttryck 884
19340806 - Visby skyttegille 733
19340807 - Död. Per Jacob Larsson. 12
19340807 - Jordfästning. Nils Kristiansson. 15
19340903 - Bröllop 716
19340903 - Död. Mery. 638
19340903 - Entreprenör för vägförbättring. 697
19340903 - Ett fall av barnförlamning 683
19340903 - Festen vid Höglundar. 684
19340903 - Flygstyrelsen avstår. 682
19340903 - Från hamnen. 602
19340903 - Från Visby horisont. 522
19340903 - I här fört handelsregister 621
19340903 - Kamratfesten på Visborgs slätt 730
19340903 - Landsbygden. Hall. 655
19340903 - Passagerarelista. 605
19340903 - Regina 697
19340903 - Stadens skolor. 699
19340903 - Storm, regn och åska. 1278
19340903 - Temperatur och lufttryck 570
19340903 - Vid Brissunds fiskläge 598
19340903 - Visby skyttegille. 566
19340904 - Amiral Lindman 566
19340904 - Anslag till reservstatsfurirer. 501
19340904 - Äpplen till Gotlands trupper. 511
19340904 - Baltiskt seglarting i Fårösund 1935. 541
19340904 - Biograferna. 562
19340904 - Död. Amanda Måhrbeck. 509
19340904 - Fick kaffekitteln över sig. 531
19340904 - Från hamnen. 531
19340904 - Hemse. 514
19340904 - Hyllad femtioåring. 510
19340904 - Idrott och sport. 500
19340904 - Klintehamn. 503
19340904 - Kvarteret Lönnen iordningställes. 468
19340904 - Landsbygden. Hellvi. 487
19340904 - Landsbygden. Sanda. 505
19340904 - Oundgängliga försvarskrav. 536
19340904 - Passagerarelista. 491
19340904 - Polisen. 496
19340904 - Rättegångssaker. 512
19340904 - Sextio år 455
19340904 - Sjuttiofem år. 533
19340904 - Skolkares hund skall avlivas. 535
19340904 - Slite. 504
19340904 - Tack. JAKOB JAKOBSSON. 496
19340904 - Temperatur och lufttryck 514
19340904 - Till den sista vilan 498
19340904 - Tomtförsäljning vid Österväg. 485
19340904 - Tulluppbörden 529
19340904 - Visby Bio 525
19340905 - Amiral Lindman 469
19340905 - Arbetslösheten. 528
19340905 - Död. Hulda Maria. 481
19340905 - Från hamnen. 642
19340905 - Haveristen vid Faludden, 664
19340905 - Hemse Bio 550
19340905 - Hjördis Pettersson 697
19340905 - Klinte-Biografen. 544
19340905 - Landsbygden. Bro. 644
19340905 - Länsstyrelsens beslut överklagas. 660
19340905 - Olofssons Kappaffär 615
19340905 - Regina 537
19340905 - Stadsfiskalstjänsten 519
19340905 - Temperatur och lufttryck 629
19340905 - Tjocka och båtförsening. 525
19340905 - Tuberkulossjukvården. 532
19340905 - Upphörd mjältbrand. 552
19340906 - Arbetslösheten. 735
19340906 - Biograferna. 834
19340906 - Cyklisten låg medvetslös på vägen. 1430
19340906 - Det nya sinnessjukhuset. 564
19340906 - Död. Olof Nicklas Wahlgren. 588
19340906 - Dök i bassängen — blev liggande. 778
19340906 - Från hamnen. 840
19340906 - Från Visby horisont. 630
19340906 - Generaldir. Berglöf till Gotland. 568
19340906 - Idrott och sport. 729
19340906 - Landsbygden. Anga. 792
19340906 - Landstingsskatten fastställd till 3 kr. 75 öre. 549
19340906 - Marinen. 498
19340906 - Nya forskningar i Gotlands militära historia. 518
19340906 - Passagerarelista. 659
19340906 - Riksförsäkringanstaltens ortsombud. 736
19340906 - Rute Bio 543
19340906 - Staten betalar båtreparationen för Ljugarnsflskarna. 779
19340906 - Temperatur och lufttryck 674
19340906 - Tjockan och Gotlandsbåtarna. 591
19340907 - 102 år 769
19340907 - Arbeten vid Öja kyrka. 634
19340907 - Arbetslösheten. 558
19340907 - Auktion å järnvaror. 623
19340907 - Boråslagret. 704
19340907 - Den skadade gossen. 1499
19340907 - Död. Anna Lovisa Persson. 643
19340907 - Död. Karolina Larsson. 625
19340907 - Eldsvåda i Hellvi. 1379
19340907 - En cyklist 1125
19340907 - En ringmärkt stare 713
19340907 - Ett bevis på råhet och skadelystnad 745
19340907 - Ett friköpsärende. 732
19340907 - Född & Död 577
19340907 - Från hamnen. 735
19340907 - Godkända broritningar. 603
19340907 - Gotlands skytteförbunds tävlingsskjutningar 764
19340907 - Gravresterna få borttagas. 625
19340907 - Hällkistfynd i Vamlingbo. 616
19340907 - Hansa 605
19340907 - Idrott och sport. 604
19340907 - Klintehamn. 612
19340907 - Lösöreauktion i Visby. 625
19340907 - Maria Bergström 617
19340907 - Passagerarelista. 604
19340907 - Slite. 617
19340907 - Telegrafkommissarien reformerar. 563
19340907 - Temperatur och lufttryck 694
19340907 - Virkesauktion. 633
19340908 - Gossen avled av skadorna. 1430
19340910 - Arbetslösheten. 530
19340910 - Död. John Myrsten. 1195
19340910 - Död. Maria Niklasson. 516
19340910 - Dödsfall. 598
19340910 - Ett ormskinn 611
19340910 - Ett rikt fiskafänge 698
19340910 - Ett vackert bröllop 627
19340910 - Från hamnen. 632
19340910 - Hästarna skenade mot affärsfönstret. 1137
19340910 - Idrott och sport. 608
19340910 - Landsbygden. Fröjel. 613
19340910 - Landsbygden. Rute. 594
19340910 - Legala notiser. 550
19340910 - Lysning 535
19340910 - Major R. C. Eek avliden. 542
19340910 - Passagerarelista. 576
19340910 - Regina 574
19340910 - Reservstaten för underbefäl. 549
19340910 - Sjuttiofem år 643
19340910 - Sunnqvist segerherre i Visbyloppet. 563
19340910 - Svår motorcykelolycka i Roma. 1726
19340910 - Temperatur och lufttryck 635
19340910 - Visby Bio 539
19340911 - Å exekutiv auktion 576
19340911 - Anslag till allmänna lägerkassorna. 494
19340911 - Död. Augusta Österberg. 517
19340911 - Död. Oskar Wigren. 525
19340911 - Från gamla gillen. 529
19340911 - Från hamnen. 528
19340911 - Från Visby horisont 529
19340911 - Furugårdarna uppträda också i staden. 517
19340911 - Landshövdingen begär förlängd tjänstledighet. 454
19340911 - Namnbildning för ny fastighet. 499
19340911 - Passagerarelista. 501
19340911 - Prästgårdsmark till egnahem? 510
19340911 - Protest mot omläggning av postföringen till Guldrupe. 549
19340911 - Slite. 537
19340911 - Tack. CARL HAMMARBERG. 522
19340911 - Temperatur och lufttryck 546
19340912 - Anslag till gatu- och ledningsarbeten. 488
19340912 - Auktionsuppbörd. 537
19340912 - Befrielse från erläggande av kommunalskatt 467
19340912 - Biträde åt kronokassören. 485
19340912 - Café Bron ännu en gång. 469
19340912 - Cyklist kör över två personer. 1363
19340912 - Dödsdomar över skolkares hundar. 505
19340912 - Från hamnen. 961
19340912 - Hovrätten skall yttra sig om inkorporeringen. 548
19340912 - Infäste 513
19340912 - Inryckning av värnpliktiga 611
19340912 - Koloniträdgårdarna. 506
19340912 - Körkortsindragningen står fast. 596
19340912 - Landsbygden. Burs. 542
19340912 - Landsbygden. Follingbo. 555
19340912 - Märkliga ting bland årets gröda. 593
19340912 - Passagerarelista. 526
19340912 - Räddningstjänsten vid luftanfall. 576
19340912 - Regina 522
19340912 - Sillénkommunisternas listor 577
19340912 - Svenskt medborgarskap. 588
19340912 - Temperatur och lufttryck 510
19340912 - Till revisorer 498
19340912 - Tomtförsäljning vid Österväg. 479
19340913 - Åttio år 494
19340913 - Från hamnen. 511
19340913 - Gotlands infanterikår 477
19340913 - I Kalmar navigationsskolas styrmansklass 528
19340913 - Idrott och sport. 608
19340913 - John Myrstens sista färd. 507
19340913 - Klintebys konservfabrik 477
19340913 - Landsbygden. Gerum. 544
19340913 - Landsbygden. Kräklingbo. 540
19340913 - Nationella ungdomsförbundet 489
19340913 - På sin 75-årsdag 541
19340913 - Passagerarelista. 584
19340913 - Rättegångssaker. 608
19340913 - Temperatur och lufttryck 533
19340913 - Virkes-auktion i Visby. 518
19340913 - Visby stad begär bilskattemedel. 538
19340914 - Ångfartygsaktiebolaget 652
19340914 - Artillerikåren. 506
19340914 - Auktion å järnvaror. 598
19340914 - Auktion i Rute. 503
19340914 - Bildsten till fornsalen. 474
19340914 - Den andliga vården vid armén. 464
19340914 - Hansa 491
19340914 - Högre allmänna läroverket i Visby. 461
19340914 - Ingen arrendelindring. 749
19340914 - Kokvagnar i biltransport. 685
19340914 - Kontrollant för brobyggnad. 701
19340914 - Landsbygden. Bäl. 535
19340914 - Landsbygden. Vallstena. 513
19340914 - Landsfiskalerna. 492
19340914 - Landshövdingen tjänstledig. 500
19340914 - Lösöreanktion i Burgsvik. 642
19340914 - Lösöreauktion i Öja Prästgård. 541
19340914 - Lösöreauktion i Visby. 630
19340914 - Mera armévelocipeder till Gotland. 704
19340914 - N. S. A. P. avd. 49. 519
19340914 - Passagerarelista. 505
19340914 - Silverring från vikingatiden. 506
19340914 - Stensamlingarna få borttagas. 679
19340914 - Temperatur och lufttryck 514
19340914 - Tjänstepensioner åt arbetare vid försvarsväsendet. 728
19340914 - Uppskov med lagerbygget. 514
19340914 - Utnämningen står fast. 520
19340914 - Ytterligare forngravar i Sjonhems socken? 730
19340915 - Anslag till Visby och Västergarns hamnar. 567
19340915 - Från hamnen. 525
19340915 - Härmed kungöres 538
19340915 - Landsbygden. Roma. 564
19340915 - Passagerarelista. 548
19340915 - Restitution av fartygsavgifterna? 554
19340915 - Sparkad i ansiktet av en fölunge 580
19340915 - Temperatur och lufttryck 559
19340915 - Tre Kronors Tältbiograf 622
19340915 - Visby Bio 515
19340917 - Auktion i Ganthem. 621
19340917 - Auktion i Roma. 617
19340917 - De sakkunniga som skola omarbeta psalmboksförslaget. 633
19340917 - Död. Fanny Katarina Karlsson. 747
19340917 - Från hamnen. 1232
19340917 - Gotländske krigare. 1535
19340917 - Kontrollombuden vid bryggeriet. 1256
19340917 - Kronan säljer Skenholmen och Närsholmen? 866
19340917 - Landsbygden. Anga. 1631
19340917 - Landsbygden. Klintehamn. 1574
19340917 - Legala notiser. 823
19340917 - Liljewalchska skogsfonden 804
19340917 - Lösöreauktion i Klintehamn. 653
19340917 - Lysning 798
19340917 - Motorcyklisten körde omkull. 1335
19340917 - Nationalparkerna. 573
19340917 - Nya torrlaggningsföretag mot arbetslösheten? 614
19340917 - Nytt fastighetsnamn. 653
19340917 - Nytt guldförvärv till Fornsalen. 680
19340917 - Passagerarelista. 1072
19340917 - Regina 720
19340917 - Slite. 1160
19340917 - Stadens folkskola har utflykt 818
19340917 - Tack. AUGUSTA ÖSTERBERG. 729
19340917 - Temperatur och lufttryck 1206
19340917 - Till nämdeman 777
19340917 - Utprickning av nya farleden i Fårösund. 652
19340917 - Visby Bio 629
19340917 - Visby skyttegille 714
19340918 - Akademiska examina. 355
19340918 - Arbetarpartiets röstsiffror i Burs. 420
19340918 - Arbetslösheten. 456
19340918 - Död. Arnold Evald. 1081
19340918 - En avslagen resningsansökan 550
19340918 - Fräck stöld av motorcykel. 1253
19340918 - Från hamnen. 709
19340918 - Gotlands artillerikår. 621
19340918 - Härmed kungöres, 1089
19340918 - Hundraåring i Levide. 551
19340918 - Kungörelse. 1149
19340918 - Läkarna. 532
19340918 - Lösöreauktion. 1094
19340918 - Passagerarelista. 1244
19340918 - Statsbidrag till läkarebostaderlj 512
19340918 - Tre nya fall av barnförlamning 516
19340918 - Vid kommunalfullmäktigevalet i Hellvi 394
19340919 - Passagerarelista. 961
19340921 - Passagerarelista. 1028
19340922 - Passagerarelista. 976
19340924 - Passagerarelista. 938
19340925 - Deltagande. FOLKE. 450
19340925 - Död. Maria Bergman. 439
19340925 - Dödsfall. 446
19340925 - Fälttjänstövning med Gotlands trupper 407
19340925 - Jordfästning. Josef Westberg. 430
19340925 - Landsbygden. Eskelhem. 428
19340925 - Landsbygden. Vall. 418
19340925 - Landsbygden. Vallstena. 425
19340925 - Lösöreauktion 422
19340925 - Mur vid länsreaidenset beredskapsarbete. 411
19340925 - På sin femtioårsdag 418
19340925 - Passagerarelista. 952
19340925 - Rättegångssaker. 473
19340925 - Regina 415
19340925 - Sjuttio år 424
19340925 - Stadsfiskalen önskar ej lokalt veto. 408
19340925 - Temperatur och lufttryck 435
19340926 - Ada Danielson 424
19340926 - Deltagande. EBBA BOBERG. 516
19340926 - Död. Anna Johanna Katarina Hansson. 552
19340926 - Död. Märta. 497
19340926 - Från hamnen. 424
19340926 - Hansa. 507
19340926 - Härmed kungöres 425
19340926 - Hemse Bio. 509
19340926 - Kommunalfullmäktige i Othem. 401
19340926 - Kyrkliga tjänstledigheter. 412
19340926 - Läkarna. 365
19340926 - Landsbygden. Hogrän. 450
19340926 - Landsbygden. Väskinde. 429
19340926 - Lösöreauktion. 426
19340926 - Passagerarelista. 976
19340926 - Rådhusrätten. 506
19340926 - Restaureringsarbeten i Hörsne kyrka. 442
19340926 - Sextio år 398
19340926 - Strandning vid Häftings klint. 441
19340926 - Tack. John Ridelius. 523
19340926 - Temperatur och lufttryck 446
19340927 - Foten i tröskverket. 1297
19340927 - Gotländske krigare 1074
19340927 - Passagerarelista. 923
19340928 - Passagerarelista. 917
19340929 - Passagerarelista. 936
19341201 - A.-B. Carl Degerman 463
19341201 - Årets bilder, 498
19341201 - Auktorisation som skeppsklarerare. 475
19341201 - Femtio år 465
19341201 - Förlovning 441
19341201 - Från hamnen. 463
19341201 - Hemse. 474
19341201 - Idrott och sport. 458
19341201 - Klintehamn. 494
19341201 - Kungörelse. 447
19341201 - Landsbygden. Vallstena. 478
19341201 - Lotsarnas hemvägsersättning nästa år. 476
19341201 - Passagerarelista. 469
19341201 - Postombud i Väte. 99
19341201 - Postombud i Väte. 427
19341201 - Premiering av beredda fiskvaror 467
19341201 - Ritningsgranskningen var uppdrag i tjänsten. 440
19341201 - Sextio år 449
19341201 - Slite. 495
19341201 - Temperatur och lufttryck 454
19341201 - Thor Modéen i sin fösta huvudroll på film. 442
19341201 - Till barnmorsketjänsten 476
19341201 - Till kapten 439
19341201 - Till nämdeman 465
19341201 - Understöd åt fiskare. 471
19341203 - Adjunkt i Närs pastorat. 547
19341203 - Anmälan mot kyrkoherde. 509
19341203 - Den blida väderleken. 582
19341203 - En trevlig adventsfest 567
19341203 - Epidemirapporten. 583
19341203 - Flaskpost från Deutsche Seewarte. 533
19341203 - Förlovning 582
19341203 - Från hamnen. 649
19341203 - Gotlands gille i Visby 582
19341203 - J. Erik Slitbergs Automobilaffär 673
19341203 - Kontantunderstödsverksamhet för arbetslösa? 577
19341203 - Köpmansgillet i Visby 575
19341203 - Kungörelse. 608
19341203 - Landsbygden. Akebäck. 651
19341203 - Legala notiser. 580
19341203 - Logen Oskars minne 574
19341203 - Överklagat trafiktillstånd. 533
19341203 - Passagerarelista. 645
19341203 - Regina 616
19341203 - Sammanträde 575
19341203 - Sjuttiofem år 497
19341203 - Skogsauktion 592
19341203 - Statens revisor i skogsvårdsstyrelsen. 530
19341203 - Temperatur och lufttryck 591
19341203 - Tulluppbörden 515
19341203 - Vigsel 517
19341203 - Visby arbetares sjuk- och begravningskassa 550
19341203 - Visby Bio 642
19341203 - Visby Segelsällskap 652
19341204 - Allmän fiskehamn vid Västergarn? 555
19341204 - Död. L. P. Östergren. 602
19341204 - Ett tjänsteåliggande? 559
19341204 - Ett tjänsteåliggande? 132
19341204 - Från hamnen. 604
19341204 - Genom exekutiva auktioner 624
19341204 - Gotlands värnkraft tillvaratages. 598
19341204 - Härmed kungöres 784
19341204 - Hjärtligt hyllad på 90-årsdagen 685
19341204 - Kontraktsprosten Kellström söker emeritilön. 642
19341204 - Norra häradets kreatursförsäkringsförening. 615
19341204 - På sin 60-årsdag 665
19341204 - Passagerarelista. 596
19341204 - S:t Olofs sjukhus. 581
19341204 - Temperatur och lufttryck 616
19341204 - Visby inbördes förenade sjuk- och begravningskassa 619
19341205 - A.-B. Lindströms Skoaffär 549
19341205 - Arbetslösheten. 570
19341205 - Auktion vid Adelsgatan 23. 756
19341205 - Auktion. 817
19341205 - Död. Elin Kyllander. 760
19341205 - Död. Karl Oscar Boström. 738
19341205 - Död. Lars Esaias Hammarström. 771
19341205 - Flyganfall på Karlskrona. 618
19341205 - Folkskolorna. 563
19341205 - Från hamnen. 567
19341205 - Gothem fick ingen kollekt. 599
19341205 - Klintehamn. 591
19341205 - Kollekter till Kyrkosångens vänner. 555
19341205 - Landsstaten. 574
19341205 - Maria Bergström. 609
19341205 - Parkeringsförhållandena i staden 600
19341205 - Passagerarelista. 623
19341205 - Regina 789
19341205 - Sällskapet D. B. V. 636
19341205 - Slite högre folkskola. 605
19341205 - Temperatur och lufttryck 576
19341205 - Tvist om markersattning. 578
19341205 - Ur Gotlands militära hävder. 563
19341205 - Vid auktion i dag 625
19341205 - Visby livräddningsstation. 580
19341206 - Ansvarsfrihet åt systembolaget. 558
19341206 - Antalet arbetslösa i Visby stad 568
19341206 - Auktion. 608
19341206 - Biograferna. 588
19341206 - Bröllop 548
19341206 - Död. Vendela Larsson. 563
19341206 - Dödsfall. 561
19341206 - Egnahemslånerörelsen. 558
19341206 - Femtio år 601
19341206 - Från hamnen. 628
19341206 - Gotlands järnvägar. 640
19341206 - Härmed kungöres 655
19341206 - Hemse Bio. 672
19341206 - Hemse. 757
19341206 - Indragning av två kvastprickar. 686
19341206 - Klintehamn. 750
19341206 - Kungörelse. 668
19341206 - Kvarnrörelsen 655
19341206 - Landsbygden. Stånga. 750
19341206 - Landsbygden. Västkinde. 795
19341206 - På sin 73-årsdag 662
19341206 - Passagerarelista. 712
19341206 - Rättegångssaker. 721
19341206 - Tack. HILDA BERGSTRÖM. 716
19341206 - Temperatur och lufttryck 757
19341206 - Tidningsbefordran till Ekeby. 705
19341206 - Ytterligare statsbidrag till Ljugarns fiskehamn. 642
19341207 - Anslag till f. d. tullhuset i Ljugarn. 579
19341207 - Arbetslösheten. 609
19341207 - Auktion å skog i Hejdeby. 612
19341207 - Auktion i Eksta. 602
19341207 - Auktion i Hörsne. 597
19341207 - Auktion i Lärbro. 608
19341207 - Död. Anton Alfred Bergström. 607
19341207 - Födde och Döde. 545
19341207 - Fornlämningen får ännu ej borttagas. 627
19341207 - Från hamnen. 634
19341207 - Från Visby horisont 603
19341207 - Genom auktion 561
19341207 - Hur förfara med förlorad lästid vid läroverket? 596
19341207 - Kungörelse. 606
19341207 - Läroverken. 609
19341207 - Lösöreauktion i Sanda. 601
19341207 - Lotsjorden utan värde för lotsarna. 594
19341207 - Passagerarelista. 598
19341207 - Sjuttiofem år 635
19341207 - Skogsauktion 589
19341207 - Skogsauktion å Tofta skjutfält. 600
19341207 - Skogsauktion i Fole. 604
19341207 - Skyltsöndagen, 570
19341207 - Temperatur och lufttryck 630
19341207 - Till fullmäktige arméns pensionskassa 582
19341207 - Visby rätta mantalsskrivningsorten. 633
19341208 - 50,000 kr. lotterimedel till Gotlands fornvänner. 558
19341208 - Åkande postföring Visby—Lokrume? 607
19341208 - Död. Sture Idevall. 748
19341208 - Från hamnen. 625
19341208 - Gotlands infanterikår. 613
19341208 - Hansa 771
19341208 - Högre folkskolorna. 636
19341208 - Intet postombud i Bläse. 601
19341208 - Järnlast — kompassfel — grundstötning. 592
19341208 - L. Larsson 730
19341208 - L. Larsson Barnekipering. 723
19341208 - Läkarna. 615
19341208 - Nya telefonabonnenter 571
19341208 - Ortnamnskommissionen höres. 590
19341208 - På sin femtioårsdag i dag 535
19341208 - Passagerarelista. 558
19341208 - Pension från statsverket? 591
19341208 - Poststationen i Gotlandstofta. 567
19341208 - Reseanslag i Källunge pastorat. 588
19341208 - Skogsauktion i Eke. 733
19341208 - Stadsfullmäktige 710
19341208 - Statsersättning för skadad fiskebåt. 620
19341208 - Temperatur och lufttryck 567
19341208 - Väghinder. 631
19341208 - Vägombyggnad Ekeby-Barlingbo. 581
19341208 - Vall hemsökt av inbrottstjuvar. 586
19341208 - Visby Bio 801
19341210 - Auktion i Lärbro. 767
19341210 - Auktion i Lau. 782
19341210 - Död. Fredrik Wilhelm Jacobsson. 742
19341210 - Död. Johan August Persson. 654
19341210 - Död. Josefina Maria Ahlberg. 621
19341210 - Förlovning 565
19341210 - Från hamnen. 596
19341210 - Hansa 722
19341210 - Härmed kungöres, 634
19341210 - Hellvi kommuns skollån tillstyrkt. 558
19341210 - Hemse. 576
19341210 - Hos Söderbygdens vattendomstol 725
19341210 - Idrott och sport. 703
19341210 - Legala notiser. 757
19341210 - Militär högtidsfest i Tingstäde. 608
19341210 - Passagerarelista. 666
19341210 - Rättegångssaker. 701
19341210 - Slite. 612
19341210 - Småskollärarinnetjänsten 551
19341210 - Stadsfiskalen tjänstledig. 528
19341210 - Studier å S. J:s resebyrå i London. 571
19341210 - Tack! 753
19341210 - Telegrafverket. 578
19341210 - Temperatur och lufttryck 649
19341210 - Visby Arbetareförening 584
19341212 - Auktion a virke och torr ved. 568
19341212 - Auktion i Fole. 531
19341212 - Auktion i Öja. 532
19341212 - Bergmanska donationen. 557
19341212 - Död. Maria Katarina Johanna Jakobsson. 639
19341212 - Infartsled till staden genom Skolports gatan. 538
19341212 - Infäste 537
19341212 - Julia Hultgren. 585
19341212 - Nya tomtupplåtelser. 526
19341212 - Passagerarelista. 500
19341212 - Stadsfullmaktige 493
19341212 - Temperatur och lufttryck 512
19341212 - Till Visby högre flickskola 516
19341212 - Tingströms 628
19341213 - Advokat Torgny Johansson, 489
19341213 - Artilleriets skjutskola. 486
19341213 - Biograferna. 518
19341213 - Död. Bengt. 458
19341213 - Död. Hedda Katarina Helena Karlström. 517
19341213 - Död. Katharina Helena Nyman. 492
19341213 - Död. Maria Karlsson. 488
19341213 - Död. Oskar Ludvig Ekström. 446
19341213 - Dr Bergström begär semester. 421
19341213 - Femtio år 411
19341213 - För kolning 411
19341213 - G. Johanssons Uraffär. 411
19341213 - Gotlands infanterikår. 405
19341213 - Haveristen från Hammarudden 427
19341213 - Hemse Bio 454
19341213 - Klinte Biografen. 457
19341213 - Körkort trots nedsatt synförmåga? 465
19341213 - Luciafest 448
19341213 - Om tuberkulosen 496
19341213 - Passagerarelista. 490
19341213 - Rättegångssaker. 507
19341213 - Sextio år 418
19341213 - Sjuttio år 412
19341213 - Slutbesiktning av nya lagerhuset. 402
19341213 - Temperatur och lufttryck 463
19341213 - Tingstäde. 462
19341213 - Visby Bio. 467
19341214 - 2,362 understödstagare å Gotland. 434
19341214 - Död. Emma Matilda Nordström. 469
19341214 - Dr Bergström semesterledig. 428
19341214 - Fornlämning får borttagas? 459
19341214 - Från hamnen. 485
19341214 - Gammal bekant knivskärare i Nybro. 455
19341214 - Gotlands Hypoteksförening 451
19341214 - Hansa 460
19341214 - Landsbygden. Alskog. 554
19341214 - Landsbygden. Burgsvik. 547
19341214 - Landsbygden. Gammalgarn. 549
19341214 - Läroverken. 448
19341214 - Lösöreauktion i Sanda. 438
19341214 - Olofssons Kappaffär. 481
19341214 - Passagerarelista. 652
19341214 - Provårskandidaterna. 500
19341214 - Rättegångssaker. 668
19341214 - Regina 491
19341214 - Skogsauktion i Sproge. 484
19341214 - Slite. 484
19341214 - Södervärns kyrkliga syförening 507
19341214 - Tack. Alfred Bergström. 469
19341214 - Temperatur och lufttryck 500
19341214 - Väghinder. 534
19341215 - A.-B. Theodor Pettersson 638
19341215 - Biograferna. 519
19341215 - Död. Augusta Ihre. 683
19341215 - Exekutiva auktioner 680
19341215 - Från hamnen. 498
19341215 - Idrott och sport. 461
19341215 - Järnvägarevisor. 454
19341215 - Landsbygden. Follingbo. 505
19341215 - Landsbygden. Västkinde. 471
19341215 - Lotsjorden tid Klintehamn. 509
19341215 - M. Christiansson 647
19341215 - Passagerarelista. 489
19341215 - Rättegångssaker. 525
19341215 - Statsbidrag till fiskehamnar. 490
19341215 - Tack. STURE IDEWALL. 623
19341215 - Temperatur och lufttryck 506
19341217 - Auktion i Havdhem. 534
19341217 - Båtarna och tjockan. 483
19341217 - Död. Sven. 523
19341217 - Död. Theodor Björkqvist. 512
19341217 - En belöning från Vitterhetsakademien 595
19341217 - En gripande sorgeakt 605
19341217 - Gotländsk konstnär gör dräkter till negerfilm. 594
19341217 - Gotlänningarna till Saar. 500
19341217 - J. ERIK SILTBERG 486
19341217 - Jordfästning. Augusta Ihre. 485
19341217 - Oförändrat anslag till motorfordonsinspektionen. 467
19341217 - På sin 70-årsdag 615
19341217 - På sin 75-årsdag 650
19341217 - Passagerarelista. 594
19341217 - Postföring med buss. 483
19341217 - Postverkets tidningstransporter. 511
19341217 - Regina 488
19341217 - Skatteutjämningsbidragen. 442
19341217 - Svenskt medborgerakap. 516
19341217 - Temperatur ooh lufttryck 600
19341217 - Trolovning 603
19341217 - Visby Bio 489
19341218 - Även den åttonde till Saar. 450
19341218 - Deltagande. ESAIAS HAMMARSTRÖM 494
19341218 - Den milda november månad. 440
19341218 - Förlovning 515
19341218 - Från hamnen. 498
19341218 - Genom exekutiv auktion 504
19341218 - Gotlandsbanans statsskuld. 483
19341218 - Konsul Ekman i trafikförbundets råd. 459
19341218 - Kontrollantarvode. 504
19341218 - Landsbygden. Burs. 592
19341218 - Landsbygden. Eksta. 601
19341218 - Landsbygden. Fröjel. 629
19341218 - Landsbygden. Garda. 619
19341218 - Landsbygden. Gerum. 626
19341218 - Landsbygden. Hablingbo. 601
19341218 - Landsbygden. Hangvar. 596
19341218 - Landsbygden. Levede. 532
19341218 - Landsbygden. Vallstena. 538
19341218 - Mera julkort från Visby. 507
19341218 - Passagerarelista. 438
19341218 - Tandläkare Anna Lisa Björn 470
19341218 - Temperatur och lufttryck 490
19341218 - Västerhejdebanan. 499
19341219 - Ångaren Gute 476
19341219 - Auktion å Ihre gård. 675
19341219 - Bidrag till skogsvårdsåtgärder. 482
19341219 - Deltagande. Erika Sjöblom. 469
19341219 - Död. John Svensson. 490
19341219 - En anmälan till J. O. 653
19341219 - Epidemirapporten 512
19341219 - Från hamnen. 667
19341219 - Klintehamn. 725
19341219 - Landsbygden. Bro. 642
19341219 - Landsbygden. Dalhem. 657
19341219 - Landsbygden. När. 736
19341219 - Passagerarelista. 571
19341219 - Poliskåren. 486
19341219 - Provinsialläkarbostaden i Klintehamn blir för stor. 491
19341219 - Sjonhems pastorat. 479
19341219 - Statsunderstöd för förlorade strömmingsskötar. 547
19341219 - Systembolaget i Visby. 495
19341219 - Temperatur och lufttryck 643
19341219 - Tvist om en länsassessorstjänst. 499
19341219 - Vid Visby högre flickskola 459
19341220 - Deltagande. FREDRIK WILHELM JACOBSSON. 516
19341220 - Död. Katarina Pettersson. 540
19341220 - En ringmärkt duva 520
19341220 - Från hamnen. 522
19341220 - Granlunds Cigarraffär. 560
19341220 - Idrott och sport. 532
19341220 - Klinte Biografen. 559
19341220 - Körkort trots nedsatt synförmåga? 452
19341220 - Landsbygden. Eke. 532
19341220 - Landsbygden. Hejnum. 486
19341220 - Landsbygden. Martebo. 500
19341220 - Lotsverket. 426
19341220 - Motorfartyget Dalhem 452
19341220 - Passagerarelista. 407
19341220 - Rättegångssaker. 404
19341220 - Regina 521
19341220 - Sjuttio år 416
19341220 - Ständig lotsuppassning vid Visby lotsplats? 434
19341220 - Statsanslag till folkhögskolan i Hemse. 476
19341220 - Tack. JOHAN PERSSON. 549
19341220 - Temperatur och lufttryck 493
19341220 - Visby Bio 482
19341221 - Auktion i Etelhem. 391
19341221 - Bilkullerbytta pd Snäckgärdsvagen. 371
19341221 - Dödsfall. 389
19341221 - Fastighetsägareförening på Smittenslund. 515
19341221 - Förlovning 397
19341221 - Från hamnen. 318
19341221 - Hantverksorganisationerna i Visby 1684-1847 362
19341221 - Hellvi kommun får låna. 539
19341221 - Källunge pastorat. 527
19341221 - Konserveringen av Visborgs slottsruin. 517
19341221 - Landsbygden. Eksta. 417
19341221 - Landsbygden. Linde. 297
19341221 - Landsbygden. Mästerby. 320
19341221 - Läroverken. 310
19341221 - Lotsverket. 336
19341221 - Passagerarelista. 339
19341221 - Telegrafverket. 507
19341221 - Temperatur och lufttryck 382
19341221 - Till domänuppskattningsman 533
19341221 - Till griftero 519
19341221 - Vid Visby högre allmänna läroverk 390
19341221 - Vigsel 395
19341222 - Åttiofem år 493
19341222 - Auktioner å virke och ved 375
19341222 - Deltagande. AUGUSTA IHRE. 315
19341222 - Den svenska Saarbataljonens avresa från Stockholm. 306
19341222 - Död. Jakob Kristian Nilsson. 312
19341222 - Död. Laura Kristina Fredrika Johansson. 338
19341222 - Död. Niklas Wilhelm Pettersson. 372
19341222 - Efterskänkande av arvsfondena rätt? 497
19341222 - Ett uppträde på tåget. 1208
19341222 - Förlovning 434
19341222 - Från hamnen. 515
19341222 - Ingen särskild ersättning för skolavsyningen. 519
19341222 - Landsbygden. Burs. 425
19341222 - Landsbygden. Lojsta. 432
19341222 - Landshönding Rodhes tjänstledighet förlänges. 379
19341222 - Lingon 511
19341222 - Nästa års kartläggningsverksamhet. 410
19341222 - På sin 70-årsdag 493
19341222 - Passagerarelista. 365
19341222 - Postbåtens avgång julafton 364
19341222 - Taxan för Härta fiskehamn. 474
19341222 - Temperatur och lufttryck 385
19341222 - Visby Bio 387
19341224 - Död. Bertha Strömberg. 343
19341224 - Död. Carl Hugo Lindbom. 379
19341224 - Död. Karl Olof Nordström. 397
19341224 - Död. Lydia Hellgren. 415
19341224 - Dödsfall. 411
19341224 - Från hamnen. 504
19341224 - Götalejon. 478
19341224 - Hansa 411
19341224 - Höstens under. 419
19341224 - Ingen statspension ? 424
19341224 - Intet skyddshem för fickor. 428
19341224 - Körkortsdispens? 520
19341224 - Kyrkligt. 459
19341224 - Läkarmottagningen på Fårö. 441
19341224 - Läkarne. 438
19341224 - Legala notiser. 405
19341224 - Lysning 397
19341224 - Obefogade klagomål. 450
19341224 - Passagerarelista. 473
19341224 - Posten. 450
19341224 - Regina. 493
19341224 - Saarbataljonen avresa från Trälleborg. 513
19341224 - Svenska Saartruppen i Trälleborg. 526
19341224 - Temperatur och lufttryck 539
19341224 - Vävlärarinnekursenba 553
19341224 - Visby Bio 534
19341228 - Boet efter 601
19341228 - Död. Jim Karlström. 634
19341228 - Fastighetsauktion i Hangvar. 601
19341228 - För stöld av en överrock 979
19341228 - Härmed kungöres 623
19341228 - Härmed kungöres, att trafikbilitgaren 598
19341228 - Landsbygden. Fardhem. 570
19341228 - Landsbygden. Fröjel. 527
19341228 - Landsbygden. Gothem. 527
19341228 - Landsbygden. Sanda. 531
19341228 - Odd fellows i Visby 522
19341228 - Passagerarelista. 572
19341228 - Regina 588
19341228 - Tack. JOHAN SVENSSON 586
19341228 - Temperatur och lufttryck 512
19341229 - En gripande begravningsakt 465
19341229 - En svensk patrull 477
19341229 - Förlovning 476
19341229 - Från hamnen. 550
19341229 - Hansabio 554
19341229 - Hemse. 564
19341229 - Landsbygden. Hellvi. 548
19341229 - Landsbygden. Stenkyrka. 565
19341229 - Lösöreauktion vid Norrbys i Hall. 515
19341229 - Militärt anslag. 510
19341229 - Passagerarelista. 561
19341229 - Regina 556
19341229 - Temperatur och lufttryck 539
19341231 - Åttio år 452
19341231 - Biograferna. 361
19341231 - Burgsviks lotsplats i högre dyrortsgrupp? 331
19341231 - Deltagande. Bertha Strömberg. 309
19341231 - Död. Alma Hansson. 311
19341231 - Eldsvådetillbud i missionshuset. 338
19341231 - Förlovning 330
19341231 - Från hamnen. 340
19341231 - Hansa 364
19341231 - Landsbygden. Gerum. 449
19341231 - Landsbygden. Hellvi. 387
19341231 - Landsbygden. Lye. 396
19341231 - Landsbygden. Roma. 389
19341231 - Landsbygden. Vallstena. 415
19341231 - Landsbygden. Vänge. 391
19341231 - Ny fyrmästare vid Hoburgs fyrplats. 387
19341231 - Oundgängligen nödvändigt begränsa trafiktillstånden. 353
19341231 - Passagerarelista. 326
19341231 - Regina 328
19341231 - Sextio år 357
19341231 - Statsunderstöd till lantmannaskolan i Hemse. 295
19341231 - Tandläkarne. 345
19341231 - Temperatur och lufttryck 300
19341231 - Till den sista vilan 315
19341231 - Tingstäde träsks skiftning. 329
19341231 - Visby Bio 343
Postverket. 263