19340910 - Svår motorcykelolycka i Roma.

Svår motorcykelolycka i Roma.

Kl. ½ 7 i morse inträffade en svår motorcykelolycka invid järnvägsövergången vid Högbro i Halla. Chauffören Henning Karlsson från Petsarve i Sjonhem skulle med sin lastbil köra upp från gården vid vägen varvid sikten skymdes av en häck Samtidigt kom från Halla på väg mot Roma snickaren Karl Ahlgren från Södervärn, Visby, med stark fart körande motorcykel. På bakpallen hade han jordbruksarbetarer. Albert Hallgren från Hällbjens i Lau. Ahlgren kolliderade med lastbilen, varvid emellertid Hallgren blev den som fick taga emot stöten. Vid kollisionen kastades han över vägen c:a 10 meter längre bort och ned i diket. Kofångaren på bilen skar formligen av honom vänstra underbenet. Däremot undkom såväl Ahlgren som hans motorcykel utan vidare skavanker. På bilen blev växellådan genom någon påkänning vid sammanstötningen förstörd, men chauffören undslapp utan skador.
Landsfiskal Tigerhielm tillkallades och den skadade blev provisoriskt förbunden, samtidigt varmed ambulansen rekvirerades, och den skadade, som hela tiden var vid full sans, snarast möjligt fördes till Visby lasarett, där man på middagen meddelar, att benet måst amputeras och att tillståndet efter omständigheterna är gott.
Motorcykelföraren Ahlgren var 1931 ute för en liknande olyckshändelse i Ljugarn, och även vid detta tillfälle blev han själv oskadad medan passageraren på bakpallen vid kollisionen med bilen fick ena benet avslaget.Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 september 1934
N:r 210