19340927 - Foten i tröskverket.

Foten i tröskverket.

Vid 8-tiden i morse inträffade en svär olyckshändelse i prästgården i Dalhem, där arrendatorn Aron Joansson, under tröskning råkade fä högra benet avslitet. Han befann sig på loftet ovanför tröskverket som var i gång, då han råkade halka och föll genom luckan i golvet ned på trösken, varvid högra foten kom ned i verket. Högra benet avslets av cylindern. Den skadade, som är en omkring 50 års man, fördes så snart sig göra lät i ambulans till lasarettet i Visby, där man på middagen idag meddelar, att benet måste amputeras men att den skadade befinner sig efter omständigheterna väl. Det förtjänar omnämnas, att Johansson under hela färden till lasarettet var vid full sans.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 september 1934