19340929 - Passagerarelista.

Passagerarelista.

Med VISBY från Stockholm den 29 sept. Bankdin. Wiman, dir. Johansson, kapt. Edgardh, handl. Löfveberg, herrar Lindån, Kyhlberg, Johansson, fruar Stenström, Lindun, Kyhlberg, Stenström, fröknar Jakobsson, Oljefors, Kyhlberg.

Med HANSA från Nynäshamn den 29 sept. Överste Gertz, friherre Liliecrantz, red. Wahlman, dir. Lagerlöf, ing. Karlstedt, kyrkoherde Ruhr, kadett Bachér, aktuarie Höler, herrar Lindbom, Åberg, Bonthron„ Persson, fruar Lindbom, Ruhr, Mattsson, Lindell, Hagvall Bonthron.Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 september 1934