19340801 - Burs

Burs

Herta, sönd d. 5/8 kl. 2 e. m. nat.-soc. föredrag av Ahnfelt.
Nat.-Soc. Arb.-Part. avd. 49, Visby.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Augusti 1934
N:r 176