19340801 - Prästerliga reseanslag.

Prästerliga reseanslag.

Kammarkollegium föreslår k. m:t för ecklesiastikåret 1933-1934 av kyrkofondens medel för utdelande av tillfälliga resanslag stalla ett belopp av 6,525 kr. till domkapitlets i Visby förfogande. (H. B.)Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Augusti 1934
N:r 176