19340801 - Landsbygden. Näs.

Landsbygden.

NÄS, 30 juli.
Söndagsskolfest hölls i Sixarve i fru Anna Petterssons trädgård i söndags. Skolans föreståndare Leonard Pettersson inledde festen med bibelläsning, hälsningstal och bön. Tal tills barnen hälls av pastor J. O. Häggström och hr Frank Gahnström. Tal till äldre hålls av pastor Häggström över Ordspr. 3: 18-14. Berättelse- och poemläsning av barnen och såna och musik av friförsamlingens sångförening förekommo och kaffe serverades. Festen avslöts med tal och bön av Leonard Pettersson.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Augusti 1934
N:r 176