tingstade_jernvegsstation_1960.jpg

19340802 - Död. John Vilhelm Jönsson

Vår käre fader och broder f. d. Styckjunkaren och Svärdsmannen John Vilhelm Jönsson har avlidit i dag.
Visby den 2 aug. 1934.
Kjersti o. Sven J. Malmström.
Ann-Charlotte.
Syskonen.

Sörjd och saknad.

Jordfästningen äger rum i Östra gravkapellet måndagen den 6 aug.
Processionen avgår från Mariahemmets bårhus kl. 2 e. m.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 Augusti 1934
N:r 177