19340802 - Ångaren Aranda

Ångaren Aranda

hitväntas i dag med 125 passagerare ombord. Dessa utgöras av finska esperantister, som äro på väg till esperantkongressen i Stockholm. Aranda avgick i går från Helsingfors.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 Augusti 1934
N:r 177