19340802 - Anslag till möbler åt länsstyrelsen.

Anslag till möbler åt länsstyrelsen.

Byggnadsstyrelsen tillstyrker hos k. m:t av länsstyrelsen i Visby gjord framställning om ett anslag på 3,000 kr. för bestridande av kostnaderna för inköp av möbler m. m. för landskansliet i samband med den pågående ombyggnaden av ländsstatshuset. Enligt planen för möbelanskaffningen skulle en del äldre möbler fortfarande komma till användning, och de erforderliga nya möblerna äro avsedda att utföras i :enkla rationella typer. Vad beträffar kostnadsberäkaingen finner styrelsen, att vissa poster äro väl högt tilltagna, men å andra sidan äro en del poster förhållandevis låga, varför den angivna totalkostnaden torde få anåes skälig. (H. B.)Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 Augusti 1934
N:r 177