19340802 - Prästerskapet.

Prästerskapet.

Kyrkoherde J. Kjellander i Hejde åtnjuter tjänstledighet under tiden den 8-25 augusti med kyrkoherde Havrén i Fardhem som vikarie, och kyrkoherde G. Torbiörnsson i När har beviljats fortsatt tjänstledighet under september månad med v, pastor G. Enwall som vikarie. Vidare atnjuter kontraktsprosten G. Kellstöm i Hafdhem tjänstledighet från kyrkoherdetjänsten under tiden den 15-31 augusti, varvid kyrkoherde H. Björkquist i Hablingbo har förordnats att uppehålla hans befattning.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 Augusti 1934
N:r 177