19340803 - Död. Josefina Johansson.

Härmed tillkännagives att vår goda och uppoffrande moder och svärmoder Josefina Johansson idag i sitt 90:de år insomnat i full trosvisshet, sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, barn, barnbarn och barnbarns barn, släkt och vänner samt Hemse friförsamling.
Saliga äro de döda som i Herranom dö.
Uppb. 14: 13 v.
Hemse den 2 ang. 1934.
Teres Halling.
Elin och Jac. Norrby.

Jordfästningen sker i Hemse missionskyrka söndagen den 5 aug. kl. 2,30 vartill friförsamlingen inbjudes samt övriga som vilja följa den avlidna till graven.Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Augusti 1934
N:r 178